Trwa ładowanie...
dtw37xz
dtw37xz
espi

VENO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29/05/2014 roku (1/2014)

VENO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29/05/2014 roku (1/2014)
Share
dtw37xz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-03
Skrócona nazwa emitenta
VENO S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29/05/2014 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd VENO Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29/05/2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, Informacja o liczbie akcji oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
VENOogloszenieozwolaniuNWZAna29-05-2014UchwalyInformacjaoliczbieakcjiwzor_pelnomocnictwa.pdf VENOogloszenie29-05-2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VENO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VENO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 27
(ulica) (numer)
22 332 59 29 22 203 53 93
(telefon) (fax)
biuro@veno-sa.pl www.veno-sa.pl
(e-mail) (www)
1132693199 141107326
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-03 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtw37xz

Podziel się opinią

Share
dtw37xz
dtw37xz