Trwa ładowanie...
d36ue0d
d36ue0d
espi

Victoria Dom Spółka Akcyjna - Przedterminowy wykup obligacji serii A (10/2014) - EBI

Victoria Dom Spółka Akcyjna - Przedterminowy wykup obligacji serii A (10/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d36ue0d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedterminowy wykup obligacji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 5 ust. 6 Załącznika nr 4 Regulaminu ASO Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki dokonał w porozumieniu z obligatariuszami Zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A ("Obligacje Serii A?) wyemitowanych w trybie oferty prywatnej zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji objętymi propozycją nabycia, Obligacji Serii A z dnia 7 sierpnia 2012 roku, których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 7 sierpnia 2015 roku w ten sposób, że Spółce będzie przysługiwać prawo wcześniejszego ich wykupu. W oparciu o zmienione Warunki Emisji Obligacji Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu 50.000 Obligacji serii A o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Jednocześnie, Zarząd określił w odniesieniu do wykupywanych Obligacji: 1. dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 25 listopada 2014 roku; 2. dzień wypłaty świadczeń z Obligacji, tj. dzień przedterminowego wykupu ustalony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na 28
listopada 2014 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu?) Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Noble Securities S.A., jako firmy inwestycyjnej prowadzącej ewidencję Obligacji w rozumieniu 5a ust. 3 pkt 2 Ustawy o obligacjach, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem Noble Securities S.A Jednocześnie Spółka informuje, iż po dokonaniu przedterminowego wykupu Obligacji Serii A, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, wszystkie Obligacje Serii A wyemitowane przez Spółkę będą w całości wykupione, a następnie umorzone. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Wasiluk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d36ue0d

Podziel się opinią

Share
d36ue0d
d36ue0d