Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

VIDIS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadz...

VIDIS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2/2010)
Share
d3p3vsv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki VIDIS S.A., informuje, iż w dniu 3 grudnia 2010 roku otrzymał od akcjonariusza zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie od akcjonariusza.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIDIS S.A. handel
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ojca Beyzyma 7
(ulica) (numer)
(71) 33 880 00 (71) 33 880 01
(telefon) (fax)
biuro@vidis.pl www.vidis.pl
(e-mail) (www)
899-25-22-420 933038687
(NIP) (REGON)
d3p3vsv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imięi Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Bartosz Palusko Prezes Zarządu
2010-12-03 Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv