Trwa ładowanie...
d4b07qb
d4b07qb
espi

VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o ...

VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2015)
Share
d4b07qb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VIDIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 roku Emitent otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego: - 400 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,88 zł za każdą akcję w dn. 09.07.2014 r. - 4 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,90 zł za każdą akcję w dn. 09.07.2014 r. - 1670 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,90 zł za każdą akcję w dn. 09.07.2014 r. - 650 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,90 zł za każdą akcję w dn. 09.07.2014 r. - 1000 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,61 zł za każdą akcję w dn. 09.07.2014 r. - 950 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,66 zł za każdą akcję w dn. 09.07.2014 r. - 1995 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,68 zł za każdą akcję w dn. 09.07.2014 r. - 181 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,10 zł za każdą akcję w dn. 10.07.2014 r. - 350 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,15 zł za każdą akcję w dn.
10.07.2014 r. - 3169 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 2,17 zł za każdą akcję w dn. 10.07.2014 r. Zawiadomienie zostało przesłane w związku z nieprzekroczeniem równowartości w złotych polskich progu 5.000 EUR. Wyżej wymienionych transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4b07qb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Bartosz Palusko Prezes Zarządu
2015-01-26 Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b07qb

Podziel się opinią

Share
d4b07qb
d4b07qb