Trwa ładowanie...
d2wmg1k
d2wmg1k
espi

VIGO SYSTEM S.A. - Wprowadzenie do obrotu oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii D ...

VIGO SYSTEM S.A. - Wprowadzenie do obrotu oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii D (3/2015)
Share
d2wmg1k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VIGO SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie do obrotu oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii D | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki VIGO System S.A. (?Spółka?) informuje, , iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku, o następującej treści: ?§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki VIGO SYSTEM S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki VIGO SYSTEM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 stycznia 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLVIGOS00015?. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 129/133
(ulica) (numer)
+48 22 733 54 00 +48 22 666 01 59
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-020-73-40 010265179
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Adam Piotrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wmg1k

Podziel się opinią

Share
d2wmg1k
d2wmg1k