Trwa ładowanie...
d1c19wk

VINDEXUS S.A. - Korekta raportu bieżącego 6/2011 - Zakończenie emisji akcji serii T. (6/2011)

VINDEXUS S.A. - Korekta raportu bieżącego 6/2011 - Zakończenie emisji akcji serii T. (6/2011)

Share
d1c19wk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011 K
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 6/2011 - Zakończenie emisji akcji serii T.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport bieżący 6/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku zamieszczając poniżej jego nową treść.Korekcie podlega:- data uchwały: zamiast 13.01.2010 r. winno być 13.01.2011 r.- ostatni akapit raportu gdzie zamiast niepoprawnego zapisu: (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy) winno być: (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy}Treść raportu po korekcie:Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii T.Złożone zostały zapisy na 5.180 (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt) z oferowanych od 2 do 40.000 obligacji na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Wobec powyższego Zarząd Spółki uchwałą w dniu 13.01.2011 r. dokonał ich przydziału.Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii T wynosi 5.180.000,00 PLN (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1c19wk

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1c19wk

Podziel się opinią

Share
d1c19wk
d1c19wk