Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

VISTAL GDYNIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki (1/2015)

VISTAL GDYNIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki (1/2015)
Share
d34aew2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 05 stycznia 2015 roku otrzymał od Członka Zarządu Spółki, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie z dnia 05 stycznia 2015 roku o nabyciu przez niego, w dniu 30 grudnia 2014 roku 5.757 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 8,65 złotych za akcję w ramach transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 40
(ulica) (numer)
+48 58 783 37 04 +48 58 783 37 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5830003993 190522969
(NIP) (REGON)
d34aew2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Bogdan Malc Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Robert Ruszkowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2