Trwa ładowanie...
dbxqgld

VISTULA GROUP - Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni ...

VISTULA GROUP - Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego. (24/2015)

Share
dbxqgld

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) podjął decyzję o zmianie projektu Uchwały nr 17/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym (?Uchwała?), opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2015 z dnia 20 marca 2015 roku. Tekst jednolity zmienionego projektu Uchwały oraz
opinie uzasadniające wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E oraz prawa poboru akcji serii N stanowią załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24_2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r..pdf | Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbxqgld

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTULA GROUP SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | VISTULA GROUP | | Lekki (lek) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 31-462 | | Kraków | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Pilotów | | 10 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0-12) 656 18 32 | | (0-12) 65 65 098 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@vistulagroup.pl | | vistulagroup.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 675-000-03-61 | | 351001329 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Erwin Bakalarz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbxqgld

Podziel się opinią

Share
dbxqgld
dbxqgld