Trwa ładowanie...
d9j49fv
d9j49fv
espi

VISTULA GROUP - Przeprowadzenie wcześniejszego wykupu obligacji serii D (15/2015)

VISTULA GROUP - Przeprowadzenie wcześniejszego wykupu obligacji serii D (15/2015)
Share
d9j49fv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
VISTULA GROUP
Temat
Przeprowadzenie wcześniejszego wykupu obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki nr 9/2015 z dnia 10 marca 2015 roku, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 marca 2015 roku Spółka przeprowadziła wcześniejszy wykup 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) obligacji serii D o wartości nominalnej 850,00 (osiemset pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 119.000.000,00 (sto dziewiętnaście milionów) złotych. Wcześniejszy wykup obligacji serii D został przeprowadzony zgodnie z żądaniem wcześniejszego wykupu przedłożonym przez Spółkę Agentowi ds. Płatności w dniu 12 marca 2015 roku. Kwoty wcześniejszego wykupu (kwoty główne i kwoty odsetek) zostały przekazane na rachunki obligatariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilotów 10
(ulica) (numer)
(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
sekretariat@vistulagroup.pl vistulagroup.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9j49fv

Podziel się opinią

Share
d9j49fv
d9j49fv