Trwa ładowanie...
d2kbtcd
espi

VISTULA GROUP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula ...

VISTULA GROUP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w grudniu 2014 roku (1/2015)
Share
d2kbtcd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w grudniu 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 72,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 15,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń ? grudzień 2014 roku wyniosła około 443,5 mln zł i była wyższa o około 11,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco: a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 30,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 12,4% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń ? grudzień
2014 roku w tym segmencie wyniosła około 230,1 mln zł i była wyższa o około 10,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 36,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 11,5 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń ? grudzień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 172,3 mln zł i była wyższa o około 7,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilotów 10
(ulica) (numer)
(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
sekretariat@vistulagroup.pl vistulagroup.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kbtcd

Podziel się opinią

Share
d2kbtcd
d2kbtcd