Trwa ładowanie...
d3wyike
d3wyike
espi

VISTULA GROUP - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2011 roku....

VISTULA GROUP - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2011 roku. (5/2011)
Share
d3wyike

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust.2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696 do: a) dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2011 r.? 30.06.2011 r. oraz przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2011 r. ? 30.06.2011 r. b) dokonania badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2011 r. ? 31.12.2011 r. oraz badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2011 r. ?31.12.2011 r. Umowa z firmą audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. zostanie zawarta na rok obrotowy 2011. Spółka korzystała dotychczas z usług PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2010 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starowiślna 48
(ulica) (numer)
(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wyike

Podziel się opinią

Share
d3wyike
d3wyike