Trwa ładowanie...
d1lqixh
d1lqixh

Vistula miała w III kw. '10 4,98 mln zł straty netto wobec 8,83 mln zł zysku przed rokiem

15.11. Warszawa (PAP) - Vistula Group miała w III kwartale 2010 roku 4,98 mln zł straty netto wobec 8,83 mln zł zysku w analogicznym okresie 2009 roku - podała spółka w raporcie...
Share
d1lqixh

15.11. Warszawa (PAP) - Vistula Group miała w III kwartale 2010 roku 4,98 mln zł straty netto wobec 8,83 mln zł zysku w analogicznym okresie 2009 roku - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Zarząd Vistula Group podkreśla w komentarzu do wyników, że na wynik netto z III kwartału 2009 roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe.

"Należy zwrócić uwagę, iż eliminując zdarzenia jednorazowe z wyniku 2009 roku w kwocie + 14,3 mln PLN mamy do czynienia ze stratą netto w III kwartale 2009 roku na poziomie 5,4 mln PLN. Oznacza to, że wyniki osiągnięte w III kwartale br z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych są o ok. 10 proc. wyższe od zeszłorocznych, co udało się osiągnąć pomimo widocznego w tym kwartale cofnięcia popytu konsumpcyjnego w segmencie jubilerskim" - napisano w raporcie.

d1lqixh

Strata EBIT wyniosła w III kwartale 2010 1 mln zł, a zysk EBITDA 2,82 mln zł. W analogicznym okresie 2009 roku grupa miała 15,78 mln zł zysku EBIT i 20,03 mln zł EBITDA.

W III kwartale 2010 roku przychody grupy wyniosły 82,8 mln zł i były o 1,4 mln (1,6 proc.) niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Ten nieznaczny spadek sprzedaży związany jest z funkcjonowaniem w ramach segmentu odzieżowego w okresie III kwartału 2009 roku sklepów licencyjnych oraz sklepów outletowych funkcjonujących w ramach krótkoterminowych umów najmu. Przychody tych kanałów w III kwartale 2009 roku wyniosły 3,8 mln PLN. W okresie III kwartału 2010 w związku z likwidacją magazynu wyrobów gotowych w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonował outlet wyprzedażowy, którego przychody wyniosły 0,3 mln PLN" - napisano w komentarzu zarządu do wyników.

Vistula podała, że przychody grupy w segmencie odzieżowym w III kwartale 2010 roku spadły o 4,7 proc. rdr do 49,3 mln zł. Marża brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego wyniosła w III kwartale 2010 roku 47,6 proc. w stosunku do 48,9 proc. przed rokiem.

d1lqixh

W segmencie jubilerskim w III kwartale 2010 roku przychody spadły o 0,3 mln zł (0,8 proc. rdr) do 32,4 mln zł.

"(...) w związku z obniżeniem poziomu marży brutto związanego z wyższymi cenami zakupu surowców (głównie złota) oraz wyższymi kosztami operacyjnymi segmentu związanymi z rozbudową sieci sprzedaży zysk segmentu jubilerskiego w III kwartale 2010 roku wyniósł 5,5 mln PLN i był o 2,9 mln (34,8 proc.) niższy od zysku wypracowanego w III kwartale 2009 roku" - napisano, dodając, że wyniki tego segmentu zawierają także koszty rozpoczętej kampanii marketingowej, której efekty sprzedażowe będą widoczne w IV kwartale 2010 roku.

Vistula podała, że koszty ogólnego zarządu w III kwartale 2010 roku spadły o 9,9 proc. rdr do 10,5 mln zł. Koszty sprzedaży wyniosły 32,7 mln zł i były niższe o 2,6 mln zł (7,3 proc.) w stosunku do III kwartału 2009. Główny wpływ na obniżenie kosztów sprzedaży miała likwidacja nierentownych sklepów licencyjnych w segmencie odzieżowym oraz niższy poziom czynszów w wynajmowanych lokalach w związku z poprawą relacji walutowych. Jednocześnie w III kwartale 2010 roku zarząd zdecydował o zwiększeniu poziom wydatków na działania reklamowo-marketingowe do poziomu 2,5 proc. przychodów ze sprzedaży z 1,4 proc. dla porównywalnego okresu roku poprzedniego.

"Kontynuowany jest proces obniżania stałych kosztów funkcjonowania spółki poprzez optymalizację kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży nie związanych ze sklepami, co przy realizowanych działaniach w zakresie rozwoju sieci sprzedaży oraz zwiększeniu realizowanych marż powinno trwale wpłynąć na poprawę wyników finansowych osiąganych przez Vistula Group w kolejnych okresach" - napisano w raporcie.

d1lqixh

Na koniec III kwartału 2010 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Vistula Group zwiększyła się do poziomu ok. 24 tys. m2, głównie z powodu rozwoju w obszarze segmentu jubilerskiego.

Od początku roku grupa uruchomiła 12 z 15 planowanych na ten rok salonów firmowych.

Po trzech kwartałach 2010 roku Vistula Group ma 3,87 mln zł straty netto, 10,82 mln zł EBIT, 22,9 mln zł EBITDA i 246,5 mln zł przychodów. W analogicznym okresie 2009 roku grupa miała 9,94 mln zł zysku netto, 29,88 mln zł zysku operacyjnego, 43,1 mln zł EBITDA i 304,2 mln zł przychodów. (PAP)

pel/ jtt/

d1lqixh

Podziel się opinią

Share
d1lqixh
d1lqixh