Trwa ładowanie...
dckynr1

Vivendi i Deutsche Telekom podpisały ugodę kończącą spór o PTC (opis2)

15.12. Warszawa (PAP) - Vivendi, Deutsche Telekom, Zygmunt Solorz-Żak i wierzyciele Elektrimu podpisali ugodę, która kończy wieloletni spór o prawa do udziałów w Polskiej Telefonii...

dckynr1
dckynr1

15.12. Warszawa (PAP) - Vivendi, Deutsche Telekom, Zygmunt Solorz-Żak i wierzyciele Elektrimu podpisali ugodę, która kończy wieloletni spór o prawa do udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC). Vivendi otrzyma 1,25 mld euro i zrzeknie się praw do PTC, a Deutsche Telekom będzie uznany za jedynego właściciela PTC - poinformował Vivendi w komunikacie prasowym.

Ministerstwo Skarbu Państwa podało zaś w komunikacie, że Vivendi i Deutsche Telekom zrzekną się też swoich roszczeń wobec polskiego Skarbu Państwa, a Elektrim, będący dłużnikiem Skarbu Państwa, zapłaci na jego rzecz 389,9 mln zł.

"Vivendi podpisał dziś umowę z Deutsche Telekom, Zygmuntem Solorzem-Żak (głównym akcjonariuszem Elektrimu) oraz wierzycielami Elektrimu, w tym polskim Skarbem Państwa oraz obligatariuszami Elektrimu. Celem tej umowy jest zakończenie sporów dotyczących praw udziałowych PTC" - podał Vivendi.

"W wyniku tego Vivendi otrzyma ok. 1,25 mld euro oraz zrzeknie się praw do akcji PTC. Deutsche Telekom zostanie uznany za jedynego właściciela PTC, a Elektrim powinien wyjść z upadłości dzięki spłacie wszystkich swoich wierzycieli. Umowa ta jest podstawą do zakończenia wielu postępowań prawnych w Polsce i powinna zostać sfinalizowana w I kw. 2011 roku" - podano.

dckynr1

Deutsche Telekom podał w swoim komunikacie prasowym, że w ramach ugody zapłaci dodatkowe 1,4 mld euro na rzecz Elektrim i Vivendi, a łącznie z pierwszą kwotą w wysokości 0,7 mld euro, którą zapłacono już w roku 2006, DT płaci w sumie 2,1 mld euro za 51-proc. udział w PTC oraz ostateczne zakończenie sporów prawnych.

"Pierwotnie spółka Deutsche Telekom posiadała 49 proc. udziałów w PTC. W 2005 roku Deutsche Telekom wykonała opcję kupna na kolejne 48 proc. udziałów w PTC (zwiększając swój udział do 97 proc.), a następnie w 2006 roku dokonała pierwszej płatności w wysokości 0,7 mld euro na rzecz Elektrim. Deutsche Telekom dokona teraz drugiej płatności ceny zakupu 48 proc. udziałów PTC na rzecz Elektrim" - podał Deutsche Telekom.

"Dodatkowo Deutsche Telekom nabędzie pozostałe 3 proc. udziałów w PTC poprzez nabycie obu spółek holdingowych Carcom i Autoinvest. Udziały w obydwu wyżej wymienionych spółkach posiada Elektrim (49 proc. ) i Vivendi (51 proc.). W zamian za powyższe, Deutsche Telekom zapłaci 1,4 mld euro na rzecz Elektrim oraz Vivendi. Większa część tej kwoty wpłynie na rachunek Elektrim, jako pozostała część płatności za 48 proc. udziałów w PTC w ramach wykonania wyżej wspomnianej opcji kupna. Płatność od Deutsche Telekom będzie także zawierać cenę za udziały Vivendi i Elektrim w dwóch wspomnianych spółkach holdingowych. Mniejsza część płatności Deutsche Telekom dotyczy ugody we wszystkich pozostałych sporach prawnych zaistniałych między stronami" - podano.

DT podał też, że w rezultacie stosunek EBITDA do wartości przedsiębiorstwa dla całej transakcji wyniesie ok. 4.

dckynr1

"Biorąc pod uwagę uzgodnione płatności oraz fakt dokonania pierwszej wpłaty w związku z wykonaniem opcji kupna w 2005 roku można ustalić cenę za przejęcie w sumie 51 proc. udziałów PTC na około 2,1 mld euro. Uwzględniając saldo środków pieniężnych polskiej spółki w wysokości ok. 1,5 mld euro i opierając się na wartości przewidywanego na rok 2010 dostosowanego wskaźnika EBITDA można określić mnożnik zastosowany przy transakcji na około 4" - podał Deutsche Telekom.

W oddzielnym komunikacie MSP podało, że Skarb Państwa jest bliski ugodowego rozwiązania kolejnych sporów z inwestorami zagranicznymi - po ponad dziesięciu latach bliski zakończenia jest bowiem spór dotyczący praw udziałowych w PTC w wyniku zawarcia ugody pomiędzy skonfliktowanymi stronami, m.in. Vivendi, Deutsche Telekom i Elektrim.

"Na tle inwestycji w PTC Vivendi wystąpiła z roszczeniem, a Deutsche Telekom zapowiedziała wystąpienie z roszczeniem, których łączna suma wynosiła 34 mld zł. Na mocy odrębnej ugody zawartej ze Skarbem Państwa inwestorzy całkowicie zrzekają się swoich roszczeń. Ponadto, znajdujący się obecnie w upadłości Elektrim, będący dłużnikiem Skarbu Państwa zapłaci na jego rzecz kwotę 389,9 mln zł. Wykonanie ugody wymaga jeszcze spełnienia warunków o charakterze formalnym" - podał resort.

dckynr1

"Jest to kolejny krok w uporządkowaniu historycznych spraw Skarbu Państwa. Jestem przekonany, że przełoży się to pozytywnie na postrzeganie Polski, a tym samym na relacje z inwestorami" - powiedział cytowany w komunikacie resortu Aleksander Grad, minister skarbu.

W marcu 2008 roku francuski koncern Vivendi informował, że domaga się od Polski 1,9 mld euro odszkodowania. Koncern zarzucał Polsce, że nie dotrzymała zobowiązań traktatowych dotyczących ochrony i równego traktowania inwestorów zagranicznych.

W sierpniu 2006 roku Vivendi i Vivendi Telecom International (VTI) zgłosiły się do polskiego rządu z prośbą o arbitraż, na podstawie traktatu z lutego 1989 roku pomiędzy Francją i Polską, odnoszącego się do wzajemnej ochrony inwestycji.

dckynr1

Vivendi kwestionowało bowiem przejęcie pakietu 48 proc. PTC najpierw przez Elektrim, a potem przez Deutsche Telekom od Elektrimu. W wyniku tego przejęcia udział Deutsche Telekom w PTC zwiększył się do 97 proc.

Vivendi domagał się wcześniej od Elektrimu spłaty roszczeń w wysokości 2 mld euro, tytułem bezprawnej - zdaniem Vivendi - utraty tych 48 proc. udziałów w PTC na rzecz Elektrimu.

Vivendi podał w 2006 roku do sądu Deutsche Telekom w związku z przejęciem większości udziałów w PTC. Pozwany był także Elektrim.(PAP)

bas/ ana/

dckynr1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dckynr1