Trwa ładowanie...
d1pymsz
akcje

W 2011 r. na Głównym Rynku GPW pojawiło się 38 nowych spółek

W 2011 na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych pojawiło się 38 nowych spółek. Pod koniec roku notowanych jest na nim blisko 430 firm - poinformowali w przesłanym podsumowaniu mijającego roku przedstawiciele GPW.

Share
d1pymsz

Wyjątkową aktywność wykazali emitenci na rynku NewConnect - zadebiutowało na nim w tym roku blisko 170 spółek. W rezultacie, w ciągu jednego roku niemalże podwojona została liczba spółek na alternatywnym parkiecie GPW. Obecnie na NewConnect jest 345 spółek.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także rynek papierów dłużnych Catalyst, uruchomiony przez warszawska giełdę jesienią 2009 roku. Tylko w tym roku zadebiutowało na nim już 56 emitentów. W listopadzie na rynek Catalyst wprowadzone zostały obligacje PKO Finance - pierwsze notowane w obcej walucie. Na koniec roku na Catalyst notowanych jest ponad 200 serii papierów dłużnych wyemitowanych przez około 100 podmiotów.

Wobec dynamicznego rozwoju zarówno giełdowego rynku obligacji, jak i rynku skarbowych papierów dłużnych prowadzonego przez spółkę zależną Bond Spot, GPW uruchomiła w lutym 2011 pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych w Polsce - Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index).

Mimo niepewnej sytuacji na rynkach, zdecydowanie wzrosło zainteresowanie notowaniem na GPW ze strony zagranicznych emitentów. Z 46 spółek spoza Polski notowanych na warszawskim parkiecie, aż 15 zadebiutowało w 2011 r. - podała Giełda.

d1pymsz

Wśród zagranicznych debiutantów na głównym parkiecie znalazło się m.in. kolejnych 6 ukraińskich spółek, 2 litewskie, a ostatnio 2 bułgarskie, w tym największy producent farmaceutyków, Sopharma AD. Obecnie na GPW notowane są spółki zagraniczne z 20 krajów. Największą grupę stanowią spółki ukraińskie, których 11 jest obecnych na obydwu rynkach akcji warszawskiej giełdy. W lutym 2011 r. Kernel Holding, jako pierwsza spółka z Ukrainy, znalazł się w indeksie WIG20 GPW. Drugą najliczniejszą grupą są emitenci z Republiki Czeskiej (7 spółek).

W związku z rosnącą liczbą emitentów ukraińskich na warszawskim parkiecie, GPW wprowadziła 4 maja 2011 roku nowy indeks, WIG-Ukraine - pierwszy i jedyny indeks poza Ukrainą, w którego portfelu znalazły się wyłącznie spółki z tego kraju.

Wśród nowości indeksowych ważnym wydarzeniem był obliczany od początku roku indeks WIGdiv, skupiający spółki regularnie wypłacające dywidendę dla akcjonariuszy. 1 grudnia 2011 do grupy indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 dołączył indeks WIGPlus, który umożliwił śledzenie koniunktury w grupie najmniejszych spółek notowanych na głównym rynku GPW. Ponadto, w tym roku wprowadzony został subindeks sektorowy - WIG-surowce.

W mijającym roku Giełda poszerzyła paletę instrumentów inwestycyjnych. Wprowadzone zostały warranty, nowe kontrakty terminowe, m.in. na akcje Grupy Lotos oraz Petrolinvest i CD Projekt Red. W listopadzie do obrotu giełdowego zostały wprowadzone nowe kontrakty terminowe na akcje spółek: TVN, Globe Trade Centre, Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Kernel Holding, pierwszej zagranicznej spółki.

Jak poinformowali przedstawiciele GPW, jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku było zawarcie w listopadzie przez Giełdę umowy o zakupie pakietu 80,33 proc. akcji Towarowej Giełdy Energii.

d1pymsz

Podziel się opinią

Share
d1pymsz
d1pymsz