Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8

W 2012 r. bankom będzie trudniej pozyskiwać kapitał - szef KNF

21.11. Warszawa (PAP) - Andrzej Jakubiak, szef KNF, spodziewa się, że w przyszłym roku bankom będzie trudniej pozyskiwać kapitał, a efektywność rynku międzybankowego pozostanie...
Share
d4c5el8

21.11. Warszawa (PAP) - Andrzej Jakubiak, szef KNF, spodziewa się, że w przyszłym roku bankom będzie trudniej pozyskiwać kapitał, a efektywność rynku międzybankowego pozostanie ograniczona.

"Jeśli kryzys trawi realną gospodarkę w Europie Zachodniej, to dotyczy również polskiej gospodarki i sektora bankowego. Ale prostego przełożenia nie ma. Spodziewam się, że w przyszłym roku bankom będzie trudniej pozyskiwać kapitał, że efektywność rynku międzybankowego pozostanie ograniczona" - powiedział w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Andrzej Jakubiak, szef KNF.

Zwrócił on uwagę, że w podstawowym problemem branży bankowej jest niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów.

d4c5el8

"(...)długoterminowe kredyty są finansowane krótkimi depozytami. Zmiana tego stanu to jeden z elementów budowania systemu bezpieczeństwa, uniezależnienia się od finansowania działalności banków z zagranicy" - powiedział.

"Chciałbym pomóc we wprowadzaniu do obrotu długoterminowych papierów o charakterze obligacyjnym, emitowanych przez banki komercyjne 'pod' jednolite pakiety aktywów, np. portfele kredytów hipotecznych. Ważne jest stworzenie formalnoprawnych i podatkowych warunków do emisji tego typu papierów" - dodał.

Jakubiak pozytywnie ocenił rozpoczęcie dyskusji nad "udomowieniem banków".

Odnosząc się do możliwych zmian właścicielskich w polskich bankach, poinformował, że posiadanie potencjału finansowego umożliwiającego przejmowanie przez polski kapitał akcji należących do inwestorów zagranicznych nie jest jedynym warunkiem takiej transakcji.

d4c5el8

"Dla mnie ważniejsze jest to, czy (inwestor krajowy - PAP) dysponuje odpowiednim potencjałem finansowym, by zapewnić ostrożne i stabilne zarządzanie tym bankiem w przyszłości" - poinformował.

"Jeśli dziś, kiedy jeden czy drugi bank są wystawione na sprzedaż, pojawiłby się wiarygodny polski kapitał, który byłby w stanie przejąć kontrolę nad średnim bankiem, to byłoby dobre rozwiązanie. O ile taki inwestor spełniłby wszystkie określone prawem wymogi. Nie ma mowy o żadnych przywilejach" - ocenił szef KNF.

Zdaniem Jakubiaka postulaty scentralizowanego zarządzania płynnością w grupach finansowych (projekt unijnej dyrektywy w tej sprawie jest w dyskusji) są "szalenie niebezpieczne, zwłaszcza w obecnym, kryzysowym otoczeniu".

"Nie mielibyśmy wpływu na to, jaką płynność zapewniają zagraniczni właściciele polskim bankom. Nie da się ukryć, że jeśli mielibyśmy banki pod kontrolą wyłącznie akcjonariuszy krajowych, ryzyko, że nie będziemy mieli wpływu na płynność byłoby mniejsze" - poinformował.

d4c5el8

Szef KNF zapewnił, że Komisja chce być jeszcze bardziej skuteczna, jeśli chodzi o wykrywanie i ściganie naruszeń prawa na rynku giełdowym. Zwróci uwagę szczególnie na nieszczelności powodujące wypływ ze spółek informacji poufnych. Komisja zamierza dbać o prawa drobnego akcjonariusza. Będzie też zabiegała o to, by komunikaty firm notowanych na GPW były bardziej zrozumiałe.

Jakubiak zapowiada, że będzie też działał na rzecz "lepszego ukształtowania portfela inwestycji przyszłych emerytów".

"Uważam, że OFE powinny mieć możliwość inwestowania w sposób bardziej zróżnicowany, w zależności od wieku osoby, której pieniędzmi aktualnie zarządzają" - powiedział. (PAP)

morb/ ana/

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8