Trwa ładowanie...

W 2014 r. inflacja może spaść poniżej 2,5 proc.

Wskutek obniżenia stawek VAT od 2014 r. inflacja może spaść poniżej 2,5 proc., by powrócić do poziomu spójnego z celem inflacyjnym NBP - napisano w przygotowanej przez ministerstwo finansów Aktualizacji Programu Konwergencji 2012 rok.

W 2014 r. inflacja może spaść poniżej 2,5 proc.Źródło: Jupiterimages
d3r1z3i
d3r1z3i

MF zapowiedziało, że od 2014 r. stawki VAT zostaną obniżone. "Spośród zmian systemowych wpływających na dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych po 2012 roku, najważniejszą będzie obniżenie, począwszy od 2014 roku, stawek VAT: z obecnych 23 proc. do 22 proc. oraz z 8 proc. do 7 proc. 2013 rok będzie ostatnim rokiem, w którym planuje się utrzymanie obecnych ograniczeń w zakresie odliczania VAT od zakupu niektórych pojazdów samochodowych oraz od paliwa stosowanego do ich napędu" - napisano w dokumencie.

"Z uwagi na fakt, iż czynniki odpowiadające za wzrost inflacji (tj. wysokie ceny surowców i osłabienie złotego wynikające z sytuacji na globalnych rynkach finansowych) leżą poza zasięgiem oddziaływania RPP oraz uwzględniając ograniczoną presję inflacyjną ze strony popytu krajowego, w scenariuszu bazowym na 2012 r. zakłada się, iż stopy procentowe banku centralnego zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie" - dodano.

MF zastrzega jednak, że zgodnie z kwietniowym komunikatem Rady Polityki Pieniężnej, w przypadku braku poprawy perspektyw powrotu inflacji do celu NBP i przy braku sygnałów wskazujących na wyraźne spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce, istnieje możliwość dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w 2012 r.

"W kolejnych latach tempo i skala zmian stóp procentowych NBP będą determinowane przez postępujące ożywienie gospodarcze, konsolidację finansów publicznych, poprawę sytuacji na rynku pracy oraz kształtowanie się kursu walutowego i oczekiwań inflacyjnych. Po stronie czynników zagranicznych istotne będą natomiast decyzje głównych banków centralnych na świecie w zakresie polityki pieniężnej. Przyjęto, że w 2015 r. stopa referencyjna NBP wyniesie 4,5 proc." - napisano.

d3r1z3i

W całej prognozie oczekiwane jest umacnianie polskiej waluty. "Średnioroczna deprecjacja (osłabienie - PAP) w 2012 r. jest natomiast wynikiem silnego osłabienia złotego pod koniec ubiegłego roku i utrzymania się relatywnie słabego kursu na początku roku bieżącego. Stopniowemu umacnianiu się polskiej waluty powinny sprzyjać silne fundamenty polskiej gospodarki, w tym relatywnie niewielki deficyt rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz spadek premii za ryzyko związany z ograniczeniem nierównowagi finansów publicznych. Istotnym czynnikiem ryzyka dla prognozy kursu złotego pozostaje jednak niepewność na światowych rynkach finansowych, a w szczególności ewentualny nagły wzrost awersji do ryzyka, związany z kryzysem strefy euro" - napisano.

d3r1z3i
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3r1z3i