Trwa ładowanie...
d1b690w
espi

W INVESTMENTS - Udzielenie prokury samoistnej (1/2015)

W INVESTMENTS - Udzielenie prokury samoistnej (1/2015)

Share
d1b690w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury samoistnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 stycznia 2015 roku, zarząd Spółki udzielił prokury samoistnej Panu Adamowi Szprotowi, który dotychczas był uprawniony do reprezentacji Spółki wraz z jednym z członków zarządu. Udzielona prokura obejmuje umocowanie do samodzielnego i jednoosobowego dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Wykształcenie prokurenta: 2008 (magister) ? Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; 2010 (magister) ? Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Przebieg pracy zawodowej: 2008 - 2010 ? Mobyland Sp. z o.o., Aero2 Sp. z o.o., prawnik, rzecznik prasowy; 2011 - 2013 ? Broad Gate S.A., prokurent; 2011 - 2013 ? ADM Advisors, własna działalność gospodarcza; 2011 - 2013 ? Leśne Tarczyn Sp. z o.o., prezes zarządu; 2011 - 2013 ? Human Intelligence S.A., członek rady nadzorczej; 2012 (listopad ? grudzień) ? przewodniczący rady
nadzorczej Spółki; 2013 ? obecnie ? Apollo Sky Sp. z o.o., prezes zarządu; 2013 ? obecnie ? Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy, associate; 2013 ? obecnie ? grupa kapitałowa W Investments S.A., dyrektor dep. prawnego. Członek rad nadzorczych podmiotów z portfela inwestycyjnego Spółki: Green S.A. ? przewodniczący rady nadzorczej; EcoCar S.A. ? przewodniczący rady nadzorczej; Everybody S.A. ? przewodniczący rady nadzorczej; Polski Koncern Energetyczny S.A. w organizacji ? przewodniczący rady nadzorczej; WinVentures Sp. z o.o. S.K.A. ? wiceprzewodniczący rady nadzorczej; WI Agro Management S.A. ? członek rady nadzorczej; Pakiety Mniejszościowe S.A. ? członek rady nadzorczej; Działa również w charakterze prokurenta, m.in. w WinQbator Sp. z o.o., 1 Sp. z o.o. Pan Adam Szprot złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec
Spółki osobach prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b690w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | buiro@wi.pl | | www.wi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b690w

Podziel się opinią

Share
d1b690w
d1b690w