Trwa ładowanie...
d3rf2cl
d3rf2cl
espi

W INVESTMENTS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Z ...

W INVESTMENTS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Investments S.A. w dniu 15 października 2014 roku, wznowionym po przerwie w obradach. (38/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3rf2cl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-15
Skrócona nazwa emitenta
W INVESTMENTS
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Investments S.A. w dniu 15 października 2014 roku, wznowionym po przerwie w obradach.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd W Investments S.A. (?Spółka?) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (?NWZ?), które w dniu 15 października 2014 roku wznowiło obrady po przerwie, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ posiadali następujący akcjonariusze: W Investments Holdings Limited - posiadający 14.460.063 głosów na NWZ, co stanowi 100,00 % liczby głosów na ZWZ oraz 65,99% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
buiro@wi.pl www.wi.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d3rf2cl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-15 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2014-10-15 Adam Szprot Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rf2cl

Podziel się opinią

Share
d3rf2cl
d3rf2cl