Trwa ładowanie...
dn5qc98

W maju stabilizacja nastrojów społecznych na niskich poziomach - CBOS

23.05. Warszawa (PAP) - W maju większość wskaźników nastojów społecznych była stabilna, na niskich poziomach - wynika z badania CBOS. Autorzy badania zwracają uwagę, że obecne...

dn5qc98
dn5qc98

23.05. Warszawa (PAP) - W maju większość wskaźników nastojów społecznych była stabilna, na niskich poziomach - wynika z badania CBOS. Autorzy badania zwracają uwagę, że obecne oceny sytuacji w Polsce należą do najgorszych od ponad dziewięciu lat.

"Po kilkumiesięcznym okresie dość systematycznego pogarszania się nastrojów społecznych, w maju - w przypadku większości wskaźników - nastąpiła stabilizacja notowań, a w odniesieniu do ocen i przewidywań dotyczących sytuacji zawodowej oraz materialnej respondentów i ich rodzin można mówić nawet o nieznacznej poprawie" - napisano w raporcie.

OCENY

"W ciągu ostatniego miesiąca nastąpił dalszy niewielki spadek odsetka badanych uważających, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku (z 17 proc. do 15 proc.). Nie zmieniła się natomiast liczba tych, którzy są przeciwnego zdania (71 proc.). Jednocześnie z 12 proc. do 14 proc. wzrosła grupa osób niemających wyrobionej opinii w tym zakresie" - napisano.

dn5qc98

"Tym samym obecne oceny sytuacji w Polsce należą do najgorszych od ponad dziewięciu lat. Porównywalne rejestrowaliśmy w marcu i kwietniu 2004 roku, a więc tuż przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej" - dodano.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

W dobrym 20 30 26 22 19 18 26 24 23 20 19 17 15
W złym 66 56 59 64 64 68 57 63 60 66 68 71 71
Trudno
powiedzieć 14 14 15 14 17 14 17 13 17 14 13 12 14

Z badania CBOS wynika, że oceny sytuacji gospodarczej w Polsce w niewielkim stopniu poprawiły się.

dn5qc98

"Liczba pozytywnych opinii w tym względzie zwiększyła się z 13 proc. do 15 proc. W dalszym ciągu jednak zdecydowanie przeważa krytycyzm - niemal połowa badanych (46 proc., spadek o 2 punkty) uważa, że kondycja ekonomiczna kraju jest zła" - napisano w raporcie.

"O sporej poprawie, zwłaszcza na tle dwóch poprzednich miesięcy, można mówić w odniesieniu do ocen warunków materialnych gospodarstw domowych. Wprawdzie nadal najczęściej są one określane jako przeciętne (46 proc., spadek o 2 punkty), jednak w stosunku do kwietnia przybyło respondentów, którzy są z nich zadowoleni (o 5 punktów, do 40 proc.), a ubyło badanych krytycznie zapatrujących się na sytuację materialną swojej rodziny (z 17 proc. do 14 proc.)" - dodano.

PRZEWIDYWANIA

dn5qc98

"Prognozy ogólnej sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku są w ostatnich miesiącach dość stabilne. Jej pogorszenia spodziewa się, podobnie jak w kwietniu, niemal dwie piąte Polaków (38 proc.). Prawie połowa (48 proc., wzrost o 2 punkty) uważa, że się ona nie zmieni, a tylko mniej więcej co czternasty (7 proc.) oczekuje poprawy" - napisano.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
w procentach:
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

Poprawi się 8 13 12 8 8 8 10 9 12 9 9 7 7
Nie zmieni się 43 43 45 44 40 40 47 40 40 43 46 46 48
Pogorszy się 42 36 35 43 46 46 35 45 41 40 39 39 38
Trudno
powiedzieć 7 8 8 5 6 6 8 6 7 8 6 8 7

dn5qc98

"Od kwietnia praktycznie nie uległy zmianie opinie na temat przyszłości polskiej gospodarki. Niemal co drugi ankietowany (48 proc., wzrost o 3 punkty) jest zdania, że w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w naszym kraju się nie zmieni, co trzeci (33 proc.) obawia się jej pogorszenia, a tylko co dziewiąty (11 proc.) ma nadzieję na pozytywne przeobrażenia w tym względzie" - napisano w raporcie.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 maja 2013 roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

fdu/ asa/

dn5qc98
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dn5qc98