Trwa ładowanie...
dv0hb8i

W październiku kontynuacja stabilizacji nastrojów społecznych - CBOS

23.10. Warszawa (PAP) - W październiku zaobserwowano kontynuację stabilizacyjnego trendu w nastrojach społecznych - wynika z badania CBOS. Jak zaznaczają autorzy badania, jedyną...

dv0hb8i

23.10. Warszawa (PAP) - W październiku zaobserwowano kontynuację stabilizacyjnego trendu w nastrojach społecznych - wynika z badania CBOS. Jak zaznaczają autorzy badania, jedyną niekorzystną zmianą w minionym miesiącu jest wzrost poczucia zagrożenia bezrobociem, który można wiązać z końcem okresu prac sezonowych.

"W październiku możemy mówić o kontynuacji stabilizacyjnego trendu w nastrojach społecznych. Większość monitorowanych przez nas wskaźników od kilku miesięcy pozostaje na niemal niezmienionym poziomie" - napisano w komunikacie.

"Jedyną niekorzystną zmianą w minionym miesiącu jest wzrost poczucia zagrożenia bezrobociem, który prawdopodobnie można wiązać z kończącym się okresem prac sezonowych, stąd też - jak wynika z badań - największe obawy dotyczące możliwości utraty pracy towarzyszą robotnikom niewykwalifikowanym" - dodano.

OCENY

dv0hb8i

"Od czterech miesięcy stabilne są oceny rozwoju sytuacji w kraju. Odsetek respondentów uważających, że zmierza ona w złym kierunku, ponad trzykrotnie przewyższa liczbę tych, którzy są przeciwnego zdania (66 proc. wobec 20 proc.)" - napisano w komunikacie.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

W dobrym 18 26 24 23 20 19 17 15 16 18 20 19 20
W złym 68 57 63 60 66 68 71 71 68 66 67 67 66
Trudno
powiedzieć 14 17 13 17 14 13 12 14 16 16 13 14 14

Oceny sytuacji gospodarczej również od dłuższego czasu utrzymują się na porównywalnym poziomie.

dv0hb8i

"Odsetek negatywnych opinii w tym zakresie ponad trzykrotnie przewyższa liczbę wskazań pozytywnych (45 proc. wobec 14 proc.)" - napisano.

"Nadal zaś ponad jedna trzecia badanych (37 proc., wzrost o 2 punkty) uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest przeciętna - ani dobra, ani zła" - dodano.

Oceny poziomu życia badanych i ich rodzin są porównywalne do tych sprzed miesiąca.

"Obecnie jednakowe liczebnie grupy stanowią respondenci deklarujący, że żyje im się dobrze oraz ci, którzy poziom życia swojej rodziny określają jako przeciętny (po 44 proc.). W mniejszości pozostają badani niezadowoleni z jakości swojego życia (12 proc.) - napisano w komunikacie CBOS.

dv0hb8i

PRZEWIDYWANIA

Prognozy rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku są takie same jak we wrześniu i jednocześnie nieco bardziej optymistyczne niż w sierpniu.

"Przekonanie, że sytuacja w Polsce się pogorszy, wyraża obecnie niespełna co trzeci badany (31 proc.), a przeciwnego zdania jest co dziesiąty (10 proc.). Niezmiennie mniej więcej połowa respondentów (obecnie 51 proc.) uważa, że w tej dziedzinie nic się nie zmieni" - napisano.

"Co jednak warte odnotowania, od początku roku, w przewidywaniach dotyczących ogólnej sytuacji w Polsce, w miarę systematycznie maleje odsetek pesymistów" - zaznaczono.

dv0hb8i

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Poprawi się 8 10 9 12 9 9 7 7 9 12 9 11 10
Nie zmieni się 40 47 40 40 43 46 46 48 52 48 51 52 51
Pogorszy się 46 35 45 41 40 39 39 38 31 33 34 31 31
Trudno
powiedzieć 6 8 6 7 8 6 8 7 8 7 6 6 8

Prognozy sytuacji gospodarczej na najbliższy rok są niemal takie same jak przed miesiącem.

"Nieco ponad jedna piąta badanych (22 proc.) uważa, że stan polskiej gospodarki pogorszy się, a niespełna jedna szósta (15 proc., spadek o 2 punkty) liczy na jego poprawę. Ponad połowa respondentów (53 proc.) nie spodziewa się żadnych zmian w tym zakresie" - napisano.

dv0hb8i

"Co jednak istotne, od kwietnia br. dość systematycznie ubywa osób przewidujących pogarszanie się sytuacji ekonomicznej kraju" - zaznaczono w komunikacie.

Od września o 4 punkty (do 16 proc.) wzrósł odsetek badanych liczących na poprawę warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego i jednocześnie nie zmieniła się liczba osób, które obawiają się ich pogorszenia (13 proc.).

"Zmalała natomiast (z 75 proc. do 71 proc.) ciągle zdecydowanie dominująca grupa respondentów przekonanych, że ich warunki materialne w najbliższym roku nie zmienią się" - napisano.

Nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem są też prognozy dotyczące poziomu życia respondentów i ich rodzin.

dv0hb8i

"O 3 punkty procentowe ubyło tych, którzy sądzą, że za rok będzie im się żyło gorzej niż obecnie (z 18 proc. do 15 proc.) i o tyle samo (z 15 proc. do 18 proc.) zwiększyła się grupa osób spodziewających się poprawy jakości swojej egzystencji" - napisano w komunikacie.

"Większość niezmiennie uważa, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło tak samo jak obecnie" - dodano.

W stosunku do września nieznacznie poprawiły się też prognozy sytuacji w zakładach pracy.

"Obecnie co piąty zatrudniony (19 proc., wzrost o 4 punkty) uważa, że w najbliższym roku sytuacja w jego zakładzie pracy poprawi się, co dziewiąty zaś (11 proc.) obawia się jej pogorszenia. Zdecydowana większość pracujących (62 proc., spadek o 4 punkty) wyraża przekonanie, że nic w tym zakresie się nie zmieni" - napisano.

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

Niemal identyczne jak przed miesiącem są oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

"Niespełna jedna trzecia badanych (31 proc.) uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, z tym że zdecydowana większość z nich (29 proc.) ocenia, iż trudno jest o pracę odpowiednią" - napisano.

"Z kolei dwie trzecie respondentów (łącznie 66 proc.) sądzi, że w okolicy ich miejsca zamieszkania trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę (49 proc.) bądź że nie ma jej wcale (17 proc.)" - dodano.

"Należy jednak zauważyć, że od trzech miesięcy minimalnie maleje odsetek osób przekonanych o braku możliwości jakiegokolwiek zatrudnienia" - zaznaczono.

Autorzy badania zwracają uwagę na wzrost poczucia zagrożenia bezrobociem.

"Jedyną wyraźnie niekorzystną zmianą, jaka zaszła od września, jest dość istotny wzrost poczucia zagrożenia bezrobociem. Obecnie dwie piąte pracujących (40 proc., wzrost o 6 punktów) obawia się utraty zatrudnienia, a odsetek tych, którzy nie liczą się z taką ewentualnością, zmniejszył się z 61 proc. do 58 proc." - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-9 października 2013 roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

fdu/ ana/

dv0hb8i
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dv0hb8i