Trwa ładowanie...
dg5i0rb
dg5i0rb

W VIII przetarg na OST 112, a w VIII/IX na aplikację do PL.ID - Drożdż

17.7.Warszawa(PAP) - Najprawdopodobniej w sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na "Ogólnopolską sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112", a na...
Share
dg5i0rb

17.7.Warszawa(PAP) - Najprawdopodobniej w sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na "Ogólnopolską sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112", a na przełomie sierpnia i września ma ruszyć postępowanie na aplikację do pl.ID. Aktualne są wcześniejsze zapowiedzi o uruchomieniu w 2009 r. dużych projektów informatycznych o wartości co najmniej 350 mln zł.

"Spodziewam się, że w perspektywie tych wakacji, tzn. nie później niż w sierpniu zostanie uruchomione postępowanie na projekt OST 112" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Witold Drożdż.

"Wszystkie formalności przy projekcie pl.ID mamy już za sobą. Na przełomie sierpnia i września powinien być ogłoszony przetarg na wykonanie aplikacji, która będzie wykorzystywana przez gminy do komunikacji z rejestrami państwowymi" - dodał.

dg5i0rb

Poinformował także, że w 2009 r. ma zostać uruchomione kilka postępowań w ramach projektu e-PUAP2.

Wiceminister na piątkowym spotkaniu podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że do końca 2009 r. mają zostać uruchomione duże projekty informatyczne o wartości ponad 350 mln zł. Chodzi o projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej(85-90 proc.), w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które są realizowane przez MSWiA we współpracy z różnymi ministerstwami.

Drożdż przypomniał też, że w ramach 7 i 8 osi POIG do końca 2009 r. mają być uruchomione projekty o łącznej wartości ponad 700 mln zł.

Z wypowiedzi przedstawicieli MSWiA wynika, że większość dużych projektów związanych z informatyzacją administracji publicznej ma być realizowana poprzez ogłaszanie kolejnych przetargów na kluczowe elementy tych systemów. Wyjątkiem ma być projekt OST 112, gdzie będzie jedno duże postępowanie.

dg5i0rb

W ramach pl.ID ma zostać wdrożony elektroniczny dowód tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego. Zrealizowana zostanie też przebudowa, modernizacja i integracja istniejących rejestrów państwowych oraz informatyzacja Urzędów Stanu Cywilnego. Doradcą strategicznym przy projekcie jest konsorcjum firm Comarch i PwC Polska. Budżet przedsięwzięcia to około 370 mln zł, a planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2013 r.

Projekt OST 112 ma na celu poprawę jakości współdziałania jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie obsługi wywołań na numery alarmowe. W ramach jego realizacji przewiduje się budowę nowoczesnych systemów łączności, zarządzanych niezależnie od operatorów telekomunikacyjnych. Budżet tego projektu wynosi 165 mln zł, a planowany termin zakończenia to grudzień 2011 roku.

Realizacja projektu ePUAP2 ma umożliwić upowszechnienie dostępu do usług publicznych drogą elektroniczną, ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług), a także udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie ePUAP. Jego wartość szacowana jest na 141 mln zł.

W ocenie Drożdża istotne zmiany w ułatwieniu obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznego kontaktu z administracją będzie miała nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pierwsze czytanie projektu tej ustawy odbyło się w Sejmie w czwartek.

dg5i0rb

Zmiany proponowane w tej ustawie, oraz innych ustawach i rozporządzeniach, mają na celu m.in doprowadzenie do tego, że w postępowaniu administracyjnym taką sama moc jak dokument papierowy będzie miał dokument w postaci elektronicznej. Według założeń administracja nie będzie mogła żądać od obywateli już posiadanych danych na ich temat.

Ustawa ma gwarantować zasady neutralności technologicznej i jawności używanych standardów. Ma usunąć też bariery prawne i proceduralne w dostępie do usług oferowanych przez podmioty publiczne.

Drożdż oczekuje, że nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych przejdą ścieżkę legislacyjną do końca 2009 r.(PAP)

gsu/ gor/

dg5i0rb

Podziel się opinią

Share
dg5i0rb
dg5i0rb