Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

WADEX S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej. (46/2011)

WADEX S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej. (46/2011)
Share
d3fz2tr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obroty na wartość umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że pomiędzy Emitentem a firmą MERIDA sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w okresie od dnia dopuszczenia na giełdę papierów wartościowych do obrotu do dnia publikacji niniejszego raportu, Emitent uzyskał szereg kolejnych zamówień, których łączna wartość wyniosła 2.323.348,81 PLN netto. Największe zamówienie Emitent zrealizował dnia 31.10.2011r. na kwotę 337.628,85 PLN netto za sprzedaż urządzeń sanitarnych ze stali szlachetnej. Łączna wartość zrealizowanych zamówień przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i tym samym stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Zamówienia nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zleceń. Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych. Podstawa prawna: RMF w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa 45
(ulica) (numer)
(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87
(telefon) (fax)
wadex@wadex.pl www.wadex.pl
(e-mail) (www)
899 10 33 328 005921041
(NIP) (REGON)
d3fz2tr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2011-11-23 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr