Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

WADEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. (25/ ...

WADEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. (25/2014)
Share
d3p8pg9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE o zwołaniu na dzień 19.11.2014 roku na godzinę 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze Spółka Partnerska, we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 4 (budynek RODIS) wraz z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 1 i 3
Załączniki
Plik Opis
zalącznik do RB 25_2014.pdf Ogłoszenie wraz projektami uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa 45
(ulica) (numer)
(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899 10 33 328 005921041
(NIP) (REGON)
d3p8pg9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Zbigniew Piechociński Prezes Zarzadu
2014-10-23 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9