Trwa ładowanie...
d4dpmi9

WAKEPARK S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2013)

WAKEPARK S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2013)

Share
d4dpmi9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WAKEPARK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WakePark S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki których łączna wartość nie przekroczyła 5000 euro w roku 2012. . W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował, iż w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect w dniach 28 września do 30 października 2012 r. dokonał następujących transakcji nabycia akcji Spółki: - 28 września 2012 r. 6000 akcji po średniej cenie 0,25 zł, - 4 paźdzernika 2012 r. 5685 akcji po średniej cenie 0,21 zł, - 5 października 2012 r. 2100 akcji po średniej cenie 0,38 zł, - 8 października 2012 r. 1200 akcji pośredniej cenie 0,40 zł, - 9 października 2012 r. 950 akcji po średniej cenie 0,48 zł, - 10 października 2012 r. 100 akcji po średniej cenie 0,53 zl, - 16 października 2012 r. 110 akcji po średniej cenie 0,32 zł, - 17 października 2012 r. 400 akcji po średniej cenie 0,36 zł, - 18
października 2012 r. 300 akcji po średniej cenie 0,37 zł, - 30 października 2012 r. 1000 akcji po średniej cenie 0,26 zł, Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dpmi9

| | | WAKEPARK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WAKEPARK S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-126 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kosmonautów | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 355 20 19 | | +48 71 355 20 19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.wakeparkwroclaw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-301-80-70 | | 021474517 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Marcel Terlikowski Wiceprezes Zarządu Marcel Terlikowski
2013-02-01 Ireneusz Kowalczuk Wiceprezes Zarządu Ireneusz Kowalczuk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dpmi9

Podziel się opinią

Share
d4dpmi9
d4dpmi9