Trwa ładowanie...
d1j68e8

WANDALEX - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

WANDALEX - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

Share
d1j68e8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WANDALEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28.02.2009 r. nr 33, poz. 259), Zarząd Wandalex S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne (QSr):- za IV kwartał 2010 roku?28 lutego 2011 roku- za I kwartał 2011 roku?16 maja 2011 roku- za III kwartał 2011 roku?14 listopada 2011 roku2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2011 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym (PSr)?31 sierpnia 2011 roku3. Jednostkowy raport roczny za 2010 rok (R)?29 kwietnia 2011 roku4. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok (RS)?29 kwietnia 2011 rokuZgodnie z §101 ust.2 ww. Rozporządzenia, Zarząd Wandalex S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji
skonsolidowanego rozszerzonego raportu za II kwartał 2011 roku.Zarząd Wandalex S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

Podziel się opinią

Share
d1j68e8
d1j68e8