Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

WANDALEX - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (6/2015)

WANDALEX - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WANDALEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28.02.2009 r. nr 33, poz. 259), Zarząd Wandalex S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. 1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne (QSr): - za IV kwartał 2014 roku ? 25 lutego 2015 roku - za I kwartał 2015 roku ? 13 maja 2015 roku - za III kwartał 2015 roku ? 12 listopada 2015 roku 2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2015 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym (PSr) ? 27 sierpnia 2015 roku 3. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (R) ? 24 kwietnia 2015 roku 4. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (RS) ? 24 kwietnia 2015 roku Zgodnie z §101 ust.2 ww. Rozporządzenia, Zarząd Wandalex S.A. podjął decyzję o
rezygnacji z publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za II kwartał 2015 roku. Zarząd Wandalex S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WANDALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
WANDALEX Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Taśmowa 7
(ulica) (numer)
853 17 82 853 17 48
(telefon) (fax)
office@wandalex.pl www.wandalex.pl
(e-mail) (www)
5211012480 010912740
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32