Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re

Wartość emisji długu nieskarbowego w ciągu II kw. spadła o 0,8 proc. - Fitch

24.07. Warszawa (PAP) - W Polsce na koniec II kwartału 2013 r. wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego...
Share
d21u9re

24.07. Warszawa (PAP) - W Polsce na koniec II kwartału 2013 r. wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego przekroczyła 117,4 mld PLN, a więc zwiększyła się w ciągu roku o 8,6 proc., natomiast w ciągu ostatniego kwartału spadła o 0,8 proc. - podała agencja ratingowa Fitch w środę.

KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DŁUŻNE (DO 365 DNI)

Na koniec II kwartału 2013 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego osiągnęła wartość 117,4 mld PLN, a więc zwiększyła się w ciągu roku o 8,6 proc. Natomiast w ciągu ostatniego kwartału spadła o 0,8 proc.

d21u9re

OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW (POWYŻEJ 365 DNI)

Na koniec II kwartału 2013 wartość rynku obligacji przedsiębiorstw o zapadalności powyżej 365 dni, która wyniosła 34,17 mld PLN, zwiększyła się o 16,9 proc. w skali roku. Jednocześnie w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 7 proc.

PAPIERY DŁUŻNE BANKÓW (POWYŻEJ 365 DNI)

Na koniec II kwartału 2013 wartość rynku obligacji banków o terminie wykupu przekraczającym 365 dni wyniosła 43,56 mld PLN, co oznacza wzrost o 4,1 proc. w skali roku, a w ujęciu kwartalnym spadek o 3,5 proc.

d21u9re

OBLIGACJE KOMUNALNE (POWYŻEJ 365 DNI)

W II kwartale 2013 wartość rynku obligacji komunalnych osiągnęła wartość 16,05 mld PLN. W ujęciu rocznym nastąpił 8,9 proc. przyrost wartości tego segmentu. Dynamika kwartalna wyniosła +2,8 proc.

Poniżej dane szczegółowe:

Wg stanu na koniec maja 2013 r.:

d21u9re

Banki posiadały:
- 88,57 proc. wszystkich emisji komunalnych
- 76,67 proc. emisji listów zastawnych
- 25,99 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych
- 34,09 proc. wszystkich emisji papierów bankowych (długo- i krótkoterminowych)

Przedsiębiorstwa zainwestowały w:
- 41,41 proc. wszystkich emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych
- 0,96 proc. emisji obligacji komunalnych
- 9,70 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych

Inwestorzy zagraniczni kupili:
- 2,65 proc. obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych
- 3,55 proc. bankowych papierów dłużnych

Fundusze emerytalne inwestowały w:
- bankowe papiery dłużne (20,20 proc.)
- obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (10,37 proc.)
- listy zastawne (11,18 proc.)
- obligacje komunalne (3,48 proc.)

d21u9re

Fundusze inwestycyjne posiadały:
- 15,28 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych
- 11,82 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych
- 9,66 proc. listów zastawnych
- 3,47 proc. obligacji komunalnych

Firmy ubezpieczeniowe nabyły:
- listy zastawne (15,37 proc.)
- obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (5,68 proc.)
- bankowe papiery dłużne (3,53 proc.)
- obligacje komunalne (3,49 proc.)

(PAP)

nik/ asa/

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re