Trwa ładowanie...
dldy99v

Wartość udzielonych zamówień w okresie I-XI '13 wyniosła 41,912 mld zł - UZP

18.12. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-listopad 2013 r. wyniosła 41,912 mld zł wobec 41,996 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku -...

Share
dldy99v

18.12. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-listopad 2013 r. wyniosła 41,912 mld zł wobec 41,996 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku - wynika z grudniowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

Rodzaj zamówienia Struktura zamówień
wg wartości

dldy99v

Roboty budowlane 61 proc.

Dostawy 20 proc.

Usługi 19 proc.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

dldy99v

Kategorie zamawiających Procent wartości
udzielonych zamówień

Administracja
rządowa centralna 3,15

rządowa terenowa 2,62

samorządowa 50,76

dldy99v

Instytucja ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego 0,21

Organ kontroli, ochrony prawa,
sąd lub trybunał 0,86

Uczelnie publiczne 4,78

Podmiot prawa publicznego 6,11

Samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej 10,13

Inny 21,38

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

map/ ana/

dldy99v

Podziel się opinią

Share
dldy99v
dldy99v