Trwa ładowanie...
d4kgx1i
espi

WASKO S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy za 2011 rok (17/2012)

WASKO S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy za 2011 rok (17/2012)
Share
d4kgx1i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy za 2011 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o wypłacie dywidendy za rok 2011. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2012 roku opublikowaną w dniu 13 czerwca br. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 3.647.500,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A., a pozostałą część wypracowanego w 2011 roku zysku netto w kwocie 12.868.617,86 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 86/100) przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 czerwca 2012 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 30 lipca 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Berbeckiego 6 6
(ulica) (numer)
032 33 25 500 032 33 25 505
(telefon) (fax)
wasko@wasko.pl www.wasko.pl
(e-mail) (www)
954-23-11-706 276703584
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu
2012-06-13 Tomasz Kosobucki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kgx1i

Podziel się opinią

Share
d4kgx1i
d4kgx1i