Trwa ładowanie...
d2lffdj
espi

WASKO S.A. - Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku o wa...

WASKO S.A. - Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku o wartości 18,2 mln zł (brutto) na "Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej ? województwo podlaskie" (7/2013)
Share
d2lffdj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WASKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku o wartości 18,2 mln zł (brutto) na "Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej ? województwo podlaskie" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2013 roku Konsorcjum WASKO S.A. (Lider Konsorcjum), D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz Fonbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku na "Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej ? województwo podlaskie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej". Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie województwa podlaskiego szerokopasmowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania
szerokopasmowej sieci internetowej (takie jak np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych), ewentualną adaptację oraz wyposażenie w odpowiednie instalację pomieszczeń, które będą pełniły funkcję węzłów telekomunikacyjnych (między innymi w systemy alarmowe, systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru), elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej) oraz centrum zarządzania siecią. Oferta Konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w publicznym postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie nieograniczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 36/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wartość umowy wynosi 18,2 mln zł brutto (14,8 zł netto), a termin jej realizacji określono na dzień 30 września 2015 r. W Umowie przewidziano zapłatę przez Konsorcjum kar umownych, z
których największa dotyczy opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy i może wynosić 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości kontraktu. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec IV kwartału 2012 r. wynosiły 178,6 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WASKO S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Berbeckiego 6 6
(ulica) (numer)
032 33 25 500 032 33 25 505
(telefon) (fax)
wasko@wasko.pl www.wasko.pl
(e-mail) (www)
954-23-11-706 276703584
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Paweł Kuch Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lffdj

Podziel się opinią

Share
d2lffdj
d2lffdj