Trwa ładowanie...
d4fvbfp

WASKO S.A. - WASKO S.A. i DGT Sp. z o.o. wykonają zintegrowany system informatyczny Wojewódzkich ...

WASKO S.A. - WASKO S.A. i DGT Sp. z o.o. wykonają zintegrowany system informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego za 9,1 mln zł. (2/2011)

Share
d4fvbfp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WASKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WASKO S.A. i DGT Sp. z o.o. wykonają zintegrowany system informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego za 9,1 mln zł. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 r. podpisana została umowa pomiędzy Konsorcjum firm: WASKO S.A. (Lider Konsorcjum) i DGT Sp. z o.o. a Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na "Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe". Wartość umowy wynosi: 11,2 mln zł brutto. System będący przedmiotem umowy zostanie wykonany i uruchomiony w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.Umowa została podpisana w wyniku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm WASKO S.A. oraz DGT Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wybrało ofertę WASKO S.A. i DGT Sp. z o.o. w oparciu o aukcję elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Aukcji
Elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. Do aukcji elektronicznej zaproszono 7 Wykonawców z 10, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu publicznym.Przedmiotem umowy jest zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego wspierającego pracę i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych na poziomie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). Wdrożony system zapewni przyjęcie zgłoszeń m.in. na numer alarmowy 112 i w rezultacie przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa obywateli i cudzoziemców przebywających na terenie RP. Powstały, w wyniku realizacji umowy system teleinformatyczny będzie stanowił podstawę funkcjonowania Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, będących jednym z głównych elementów systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce.W umowie przewidziano kary umowne, z których największe dotyczą opóźnień w wykonaniu umowy oraz wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy?wtych przypadkach kary mogą wynieść 20 %
wartości wynagrodzenia brutto. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Tomasz Kosobucki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

Podziel się opinią

Share
d4fvbfp
d4fvbfp