Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
wawel
12-12-2014 06:46

Wawel, CD Projekt, CCC - sygnały techniczne DM BOS

WIG 50 Liderzy i outsiderzy

Wawel, CD Projekt, CCC - sygnały techniczne DM BOSŹródło: Thinkstockphotos
d3goa6u
d3goa6u

WAWEL

Kurs zajęcia pozycji: -

Aktualna pozycja: DŁUGA, 916 PLN, 2014-10-17

Sygnał odwrócenia: -

d3goa6u

Stop loss: SL rzędu 0,50% - 2,00% - 6,00%

Trailing stop: + 50,00 – 200,00 PLN lub w rejonie 978 – 1280 PLN

Opis: Zachowanie dołka LL 886,50 zł pozwoli na odreagowanie w stronę 1200 – 1300 zł, Silne kupno, gdyż +DI>-DI oraz, gdy kurs > 1006-1016 zł, Relatywna słabość do WIG-u, TL 1006 zł, CCI > 0 pkt. generuje kupno, Faza wzrostowa wg MACD/MOMENTUM > 0 pkt., gdy CCI > -100pkt.

[ Wawel

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLWAWEL00013,notowania-podsumowanie.html )

d3goa6u

CDPROJEKT

Kurs zajęcia pozycji: -

Aktualna pozycja: KRÓTKA, 16,80 PLN, 2014-12-11

Sygnał odwrócenia: W rejonie 15,71 – 14,30 zł lub tuż ponad 15,73 – 16,04 PLN

Stop loss: SL rzędu 1,00% - 5,00%

Trailing stop: TS = 0,10 – 0,20 - 0,30 PLN lub TS rzędu 3-5%

Opis: Kurs oscyluje w zakresie 15,60 – 18,38 zł nad ważnym dołkiem 15,46 zł, w zakresie kanału hossy, kupno, gdy CCI > -100 pkt., zachowanie wsparcia 14,50 zł podtrzymuje opcję zwyżek do 19 - 22 zł, Zbieżność do WIG-u; TL 15,64 zł, sprzedaż wg DMI / ADX, przy MOMENTUM< 0pkt.

d3goa6u

[ CD Projekt

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLOPTTC00011,notowania-podsumowanie.html )

CCC

Kurs zajęcia pozycji: Wejście przy 137,30 – 141,15 zł lub tuż poniżej 137,40 – 132,12 zł

Aktualna pozycja: -

Sygnał odwrócenia: -

Stop loss: SL rzędu 1,00% – 8,00%

Trailing stop: TS rzędu 3,00 – 4,00 PLN lub TS = 2,00% - 7,00%

Opis: Faza wzrostowa będzie realizowana, gdy kurs > 130 zł oraz, gdy układ HH > LH < HL zostanie podtrzymany, wówczas wsparcie 118,76 PLN nie powinno zostać naruszone = brak jego testu, Punkty zwrotne 138 - 131 PLN wspierają popyt, Cykl wzmacniania kursu, gdy CCI > -100 punktów, relatywna siła do WIG-u.

d3goa6u

[ CCC

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLCCC0000016,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34199/141212_biuletyn_sygnaly_techniczne.pdf )

d3goa6u

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3goa6u
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3goa6u