Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

WAWEL SA - Odstąpienie przez ZWZA od głosowania nad uchwałą w sprawie tekstu jednolitego statutu ...

WAWEL SA - Odstąpienie przez ZWZA od głosowania nad uchwałą w sprawie tekstu jednolitego statutu Spółki (13/2011)
Share
d464b0l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Odstąpienie przez ZWZA od głosowania nad uchwałą w sprawie tekstu jednolitego statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w związku z niepodjęciem Uchwały Nr 14 (dotyczącej zmian w statucie Spółki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 15.06.2011 r., nie głosowało nad podjęciem Uchwały Nr 15 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WAWEL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-520 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Władysława Warneńczyk 14
(ulica) (numer)
012 25 42 110 012 25 42 112
(telefon) (fax)
mail@wawel.com.pl wawel.com.pl
(e-mail) (www)
676-007-68-68 350035154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2011-06-15 Janusz Serwoński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l