Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

WAWEL SA - Uchwała w sprawie dywidendy (12/2011)

WAWEL SA - Uchwała w sprawie dywidendy (12/2011)
Share
d36cx9j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Uchwała w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 15 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 14.997.550,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt), co stanowi 10,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 07.07. 2011 r., - termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22.07. 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WAWEL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-520 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Władysława Warneńczyk 14
(ulica) (numer)
012 25 42 110 012 25 42 112
(telefon) (fax)
mail@wawel.com.pl wawel.com.pl
(e-mail) (www)
676-007-68-68 350035154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2011-06-15 Janusz Serwoński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j