Trwa ładowanie...
d2v30ol
espi

WAWEL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 15.06.2011 r. (11/2011)

WAWEL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 15.06.2011 r. (11/2011)
Share
d2v30ol
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 15.06.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Wawel S.A., posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15.06.2011 r.: 1.) Hosta International AG bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny WIK Sp. z o.o.: liczba akcji: 781.761; liczba głosów: 781.761; udział w liczbie głosów na ZWZA: 81,11%; udział w ogólnej liczbie głosów: 52,13%. 2.) Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba akcji: 100.000; liczba głosów: 100.000 ; udział w liczbie głosów na ZWZA: 10,38%; udział w ogólnej liczbie głosów: 6,67%. W dniu odbycia się ZWZA ogólna liczba głosów wynosiła 1.499.755. Natomiast liczba głosów posiadanych przez akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA w dniu 15.06.2011 r. (na podstawie zarejestrowanych akcji) wynosiła 963.797.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WAWEL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-520 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Władysława Warneńczyk 14
(ulica) (numer)
012 25 42 110 012 25 42 112
(telefon) (fax)
mail@wawel.com.pl wawel.com.pl
(e-mail) (www)
676-007-68-68 350035154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2011-06-15 Janusz Serwoński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v30ol

Podziel się opinią

Share
d2v30ol
d2v30ol