Trwa ładowanie...
d2c6ov5

WDB BROKERZY - Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział akcji serii G (4/2015) - EBI

WDB BROKERZY - Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział akcji serii G (4/2015)

Share
d2c6ov5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział akcji serii G | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z podjętą w dniu 9 stycznia 2015 roku uchwałą Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", ?Spółka?) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii G (EBI 1/2015 i EBI 2/2015), Zarząd Emitenta, niniejszym informuje o zakończeniu w dniu 02 lutego 2015 roku subskrypcji prywatnej akcji serii G Emitenta oraz o dokonanym w dniu 02 lutego 2015 roku przydziale akcji serii G. Oferta objęcia akcji serii G została skierowana do spółki Logintrans sp. z o.o.. Logintrans Sp. z o.o. jest strategicznym partnerem Spółki przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego dla spółek z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej realizowanego w ramach spółki Transbrokers.eu sp. z o.o.. Ponadto Logintrans Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Spółki, posiadającym
powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 1) termin subskrypcji akcji serii G: 12.01.2015r. - 02.02.2015r. 2) data przydziału akcji serii G: 02.02.2015r. 3) liczba akcji serii G objętych subskrypcją: 350 000 4) stopa redukcji -nie wystąpiła 5) liczba akcji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 350 000 6) cena, po jakiej akcje serii G były obejmowane: 4,10 zł; 7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 1 8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci; 10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G: 500 zł , w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 500 zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł; c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub
dokumentu informacyjnego; z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł; d) koszty promocji oferty: 0 zł; W myśl art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii G nad ich wartością nominalną. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c6ov5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Cichecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c6ov5

Podziel się opinią

Share
d2c6ov5
d2c6ov5