Trwa ładowanie...
d24ufsu

WDX - Korekta raportu okresowego (47/2015)

WDX - Korekta raportu okresowego (47/2015)

Share
d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2015 | k | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WDX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu okresowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WDX S.A. informuje, że w opublikowanym skonsolidowanym rozszerzonym raporcie półrocznym za 2015 rok w ?Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej WDX za okres od 01.01.2015 do 30 06.2015? znalazła się oczywista omyłka pisarska w zdaniu znajdującym się na stronie 14, dotyczącym akcjonariuszy posiadających na dzień 27.08.2015 r. co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu WDX S.A., które brzmi: 2. ?Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: bezpośrednio 3 382 032 akcje WDX S.A., stanowiące 36,56% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 4 274 032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,19% ogólnej liczby głosów?, a które prawidłowo powinno brzmieć: 2. ?Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: bezpośrednio 3 382 032 akcje WDX S.A., stanowiące 36,56% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 4 274 032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,36% ogólnej liczby głosów.? | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDX | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Taśmowa | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 853 17 82 | | 853 17 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@wdx.pl | | www.ri.wdx.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5211012480 | | 010912740 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu