Trwa ładowanie...
d2gq1i0

We wtorek rząd ma się zająć nowelizacją budżetu na 2013 r.

18.08. Warszawa (PAP) - Podczas wtorkowego posiedzenia rząd ma się zająć projektem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Nowelizacja...

Share
d2gq1i0

18.08. Warszawa (PAP) - Podczas wtorkowego posiedzenia rząd ma się zająć projektem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Nowelizacja jest konieczna w związku z niższymi od planowanych dochodami, jakie Polska odnotowała w pierwszym półroczu tego roku.

Oprócz projektu nowelizacji ustawy budżetowej, ministrowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2013 r. Budżet musi zostać znowelizowany, ponieważ w sumie brakuje około 24 mld zł. Ubytek ten będzie można pokryć z oszczędności i przez zwiększenie deficytu. Deficyt budżetowy może być zwiększony o 16 mld zł, a cięcia w resortach mają wynieść ok. 8,5-8,6 mld zł.

Z opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej wynika, że W 2013 r. nie będzie miała zastosowania zasada, zgodnie z którą na obronność ma być przeznaczane 1,95 proc. PKB. W tym roku na finansowanie potrzeb obronnych Polski przeznaczona zostanie z budżetu państwa kwota w wysokości 28 mld 252 mln 277 tys. Tym samym budżet MON będzie niższy o ok. 3 mld zł od planowanego w budżecie na 2013 r. w wysokości ok. 31,2 mld zł.

d2gq1i0

Projekt przewiduje ponadto zawieszenie przepisu, zgodnie z którym wydatki budżetu państwa planowane na dotację na finansowanie zadań projakościowych są waloryzowane corocznie o co najmniej średnioroczny wskaźnik inflacji ustalony w ustawie budżetowej na dany rok. Według MF pozwoli to na elastyczne planowanie takich wydatków.

W projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej planowana jest także zmiana dotycząca finansowania projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej. Według MF nie spowoduje to jednak zmniejszenia całkowitych nakładów na inwestycje infrastrukturalne w transporcie kolejowym, ani ograniczenia zakresu zaplanowanych robót, ponieważ środki budżetowe zostaną przejściowo zastąpione pieniędzmi spółki PKP PLK.

"W roku 2013 na finansowanie zadań związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu zaplanowano łącznie kwotę 4 mld 750 mln 905 tys. zł" - napisano w projekcie.

Przed ponad tygodniem wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała dziennikarzy, że projekt nowelizacji budżetu na 2013 r. zostanie przedstawiony po wejściu w życie zmian w ustawie o finansach publicznych.

d2gq1i0

Uchwalona pod koniec lipca nowela zawiesza do końca roku sankcje nakładane na budżet po przekroczeniu tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50 proc. Przewiduje też zawieszenie tymczasowej reguły wydatkowej, która mówi, że wydatki tzw. elastyczne nie mogą rosnąć więcej niż 1 proc. powyżej inflacji.

Ustawa, do której Senat nie zgłosił żadnych poprawek, trafiła do prezydenta. W czwartek szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski wystosował list do ministra finansów Jacka Rostowskiego, w którym zwrócił się z prośbą o przedstawienie projektu ustawy wprowadzającej nową stabilizującą regułę wydatkową.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że list został wystosowany w związku z trwającymi w kancelarii analizami nowelizacji ustawy o finansach publicznych, znoszącej pierwszy próg ostrożnościowy długu publicznego.

Jak podkreśla kancelaria, zmiana wprowadzana w tej nowelizacji ma mieć charakter incydentalny, natomiast dyscyplinę finansów publicznych w przyszłości ma zapewnić nowa reguła wydatkowa. "W opinii Kancelarii Prezydenta bardzo ważne pozostaje, by do debaty publicznej jak najszybciej trafiła nowelizacja ustawy wprowadzająca docelowe rozwiązania systemowe dyscyplinujące finanse publiczne" - podkreślono.(PAP)

hgt/ mow/seb/

d2gq1i0

Podziel się opinią

Share
d2gq1i0
d2gq1i0