Trwa ładowanie...
d1t2lqs

WEALTH BAY S.A. - Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta. (4 ...

WEALTH BAY S.A. - Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta. (4/2015)

Share
d1t2lqs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WEALTH BAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Wealth Bay S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj.07.01.2015 r. zawiadomienia od spółki Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. , w którym informuje , że w dniu 05.01.2015r. na podstawie Raportu Bieżącego Emitenta nr 1/2015 spółka Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. powzięła informację o rejestracji akcji serii F Emitenta postanowieniem Sądu Rejestrowego KRS w Łodzi z dnia 23.12.2014r. i w związku z powyższym , jej udział w kapitale spółki Wealth Bay S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie . Przed w/w rejestracją akcji serii F Emitenta , spółka Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. nie posiadała akcji spółki Wealth Bay S.A. Po rozliczeniu rejestracji akcji serii F Emitenta , spółka Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. posiada 45.000 ( słownie : czterdzieści pięć tysięcy ) akcji , które reprezentują 6,00% ( słownie : sześć i 00/100) udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniają do wykonywania 45.000 ( słownie : czterdzieści pięć tysięcy ) głosów
na Walnym Zgromadzeniu spółki , co stanowi 6,00% ( słownie : sześć i 00/100) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t2lqs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t2lqs

Podziel się opinią

Share
d1t2lqs
d1t2lqs