Trwa ładowanie...
d16t4kv

WEEDO S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Weedo S.A. (10/12)

WEEDO S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Weedo S.A. (10/12)

Share
d16t4kv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 12 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WEEDO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Weedo S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Weedo S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2012 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie (Ustawa o ofercie) od Przemysława Hudak ("Zawiadamiający"), akcjonariusza Weedo SA. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia ww. akcjonariusz w wyniku zawartych umów cywilnoprawnych, zwiększył dotychczasowy stan posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Weedo S.A. powyżej progu 50% poprzez zakup w dniu 20 listopada 2012 r. 225.761 akcji po cenie 0,1 zł. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 690.000 sztuk akcji Weedo S.A. co stanowiło 43,67% udziału w kapitale Weedo S.A. oraz uprawniało do wykonywania 690.000 głosów, co stanowiło 43,67 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Weedo S.A. Po nabyciu ww. akcji, Zawiadamiający posiada 915.761 sztuk akcji Weedo S.A. co stanowi 57,96 % udziału w kapitale Weedo S.A. oraz uprawnia do wykonywania 915.761 głosów, co stanowi 57,96 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Weedo S.A. Zgodnie
ze złożonym przez Zawiadamiającego zawiadomieniem, nie wyklucza on zwiększenia zaangażowania w Weedo S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia. Jednocześnie CDE S.A. informuje, iż nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki Weedo SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. (tzn. osób trzecich, z którymi spółka CDE S.A. zawarła umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu) Podstawa prawna: art. 70 pkt.1 Ustawy o ofercie ?nabycie lub zbycie znacznego pakiet akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv