Trwa ładowanie...
d2y7z1b
08-03-2017 16:55

Wiceminister cyfryzacji: chcemy ułatwić obywatelom załatwianie spraw przez internet

Ułatwienie obywatelom załatwiania codziennych spraw przez internet, taki ma być efekt noweli przygotowanej przez resort cyfryzacji. Jej projektem w środę zajmował się Sejm. Chodzi m.in. o umożliwienie kierowcom sprawdzenia przez internet liczby punktów karnych.

d2y7z1b
d2y7z1b

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian służących umożliwieniu obywatelom załatwienia szeregu spraw z administracją publiczną - z zakresu ruchu drogowego, realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych - wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, prezentując posłom założenia inicjatywy. Dodał, że projekt został przygotowany wspólnie przez ministerstwa cyfryzacji oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak mówił wiceminister cyfryzacji, projekt nowelizuje przepisy regulujące funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisy stanowiące ramy prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0.

"Projekt wprowadza zmiany, które umożliwią obywatelom załatwienie szeregu spraw urzędowych w sposób prostszy i łatwiejszy, dzięki wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Punktem wyjścia do opracowania tego projektu, jaki i innych zmian wyrażanych przez rząd w tym obszarze, jest założenie, że skoro państwo zgromadziło w systemach publicznych pewne wiadomości o obywatelu, jego sytuacjach, czy prawach i obowiązkach, powinno ich używać z urzędu, a nie obciążać go obowiązkiem składania zaświadczeń na te okoliczności" - tłumaczył wiceminister.

d2y7z1b

Zadeklarował, że "celem rządu, a w szczególności ministra cyfryzacji jest taka organizacja systemów teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry publiczne, aby w maksymalny sposób uprościć załatwianie codziennych spraw przez obywateli z wykorzystaniem drogi elektronicznej".

Wiceszef resortu cyfryzacji wyjaśnił, że projekt ustawy składa się z dwóch części.

Pierwsza zakłada zmiany w przepisach o ruchu drogowym - w zakresie sprawdzenia przez internet liczby punktów przypisanych kierowcy za popełnione naruszenia, a także w zakresie umożliwienia nieodpłatnego dostępu do danych o pojazdach zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów organom Inspekcji Ochrony Środowiska.

Druga część przewiduje zmiany w przepisach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny - w zakresie udostępnienia informacji zawartych m.in. w systemie informacji oświatowej, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów, na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek.

d2y7z1b

Jak mówił wiceminister, projekt tworzy ramy prawne dla uruchomienia e-usługi dla kierowców, by mogli sprawdzić liczbę swoich punktów karnych. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie 1 kwietnia 2017 r.

"Informacja o liczbie punktów będzie udostępniana po uwierzytelnieniu osoby, której dane dotyczą, profilem zaufanym na ePUAP - na podstawie danych przekazywanych przez policję z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego" - powiedział Zagórski.

W ramach e-usługi prezentowane będą aktualne informacje o punktach tzw. ostatecznych, przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia (m.in. wyroku sądu, mandatu karnego), a także o punktach tzw. tymczasowych, czyli takich, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem.

d2y7z1b

Ponadto projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnego dostępu do danych o pojazdach zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów organom Inspekcji Ochrony Środowiska.

W przypadku zmian o świadczeniach rodzinnych, będą one polegać m.in. na wskazaniu, że odpowiednie organy będą samodzielnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw rodziny, uzyskiwać informacje potwierdzające fakty niezbędne do ustalenia, że dana osoba jest uprawniona do określonych świadczeń. Wprowadzane rozwiązania będą analogiczne do obowiązujących obecnie, np. w świadczeniach rodzinnych, rozwiązań stanowiących, że organy realizujące te świadczenia samodzielnie pozyskują np. informacje o niepełnosprawności danej osoby z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Autorzy projektu chcą, aby ustawa weszła w życie 1 lipca 2017 roku, z wyjątkiem kilku przepisów.

d2y7z1b

"Chcemy, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. uruchomienia możliwości sprawdzenia przez internet liczby punktów przez kierującego za popełnione naruszenia przepisów ruchu drogowego, które chcemy, aby weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. To jest sprawa o tyle istotna, że liczba osób, niestety przekraczających przepisy prawa ruchu drogowego, w ciągu roku wynosi blisko 3,5 mln i jest to usługa powszechnie oczekiwana" - wskazał wiceminister.

Posłowie w swoich wystąpieniach pozytywnie wypowiadali się o projektowanej ustawie, podkreślając szczególnie to, że ograniczy ona biurokrację państwa wobec obywateli. W swoich wystąpieniach przedstawiciele klubów parlamentarnych opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem w komisjach.

d2y7z1b
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2y7z1b