Trwa ładowanie...

Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych i na walkę z bezrobociem

Rząd zwiększył o 55 mln zł dofinansowanie do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych; o 200 mln zł podniósł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Share
Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych i na walkę z bezrobociem
d3978kx

We wtorek rząd zaakceptował projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która jest związana z budżetem na 2012 r. i planem finansowym państwa na przyszły rok. Jak podkreśliło MPiPS, dzięki temu będzie więcej pieniędzy dla osób niepełnosprawnych i na aktywną walkę z bezrobociem.

Resort pracy poinformował, że o 55 mln zł zwiększono dofinansowanie z budżetu państwa do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - w tym roku było to 667,68 mln zł, w przyszłym będzie 722,68 mln zł. Rząd dokonał również zmian w przepisach - postanowił, że wysokość dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie przekroczy 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

MPiPS podkreśliło, że zmiana ta nie przyniesie negatywnych skutków finansowych dla PFRON, ponieważ w ostatnich latach poziom dotacji w finansowaniu wydatków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przekraczał 30 proc. W tym roku dotacja ta również pozostaje na poziomie roku ubiegłego (747,686 mln zł).

d3978kx

MPiPS przypomniało, że w drugim kwartale 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 1 punkt procentowy w stosunku do roku 2010 (z 21,9 proc. do 22,8 proc.).

Głównymi przychodami PFRON są środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat, których dokonują pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc.(wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz szkół różnego stopnia). Do wpłat na PFRON zobowiązane są także zakłady pracy chronionej w wysokości stanowiącej 10 proc. środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych określonych w przepisach.

Środki PFRON przeznaczone są m.in. na utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury i turystyki niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, a także na dotacje dla przedsiębiorców produkujących np. środki pomocnicze lub sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji oraz likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski podkreślił w rozmowie z PAP, że środki z PFRON są kluczowe, jeśli chodzi o systemowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. "Dla nas najważniejsze jest, by środki te nie były zmniejszone, a finansowanie zostało przynajmniej na dotychczasowym poziomie" - powiedział.

d3978kx

Zaznaczył, że PFRON jest instytucją, która koncentruje środki przeznaczane na rzecz osób niepełnosprawnych w jednym miejscu i dystrybuuje je do odpowiednich urzędów i organizacji, co znacznie ułatwia gospodarowanie nimi i korzystanie z nich. "W wielu krajach takiego systemu nie ma i te środki są bardzo rozproszone. Nie wyobrażam sobie, by u nas, bez Funduszu, zaszły takie zmiany, jeśli chodzi o sytuację niepełnosprawnych, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Na dziś ta instytucja jest niezbędna" - uznał Pawłowski.

MPiPS zwróciło uwagę, że o 200 mln zł zwiększone zostały także środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - z 3,235 mld zł w 2011 r. do 3,435 mld zł w 2012 r. Utrzymano zasadę, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych również w 2012 r. będą finansowane ze środków Funduszu Pracy w niezmienionej wysokości 717,583 mln zł.(PAP)

d3978kx

Podziel się opinią

Share
d3978kx
d3978kx