Trwa ładowanie...
d30ibbs

WIKANA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lutego 2011 r...

WIKANA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lutego 2011 r. (4/2011)

Share
d30ibbs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lutego 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd WIKANA S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A., które odbędzie się dnia 17 lutego 2011 r. o godzinie 11:00.Ponadto informujemy, że wszystkie materiały opublikowane są na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl w zakładce "relacje inwestorskie".
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwał NWZ na dzień 17.02.2011 r..pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA SA na dzień 17.02.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30ibbs

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30ibbs

Podziel się opinią

Share
d30ibbs
d30ibbs