Trwa ładowanie...
d24pex8
d24pex8
espi

WIKANA - Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów (34/2013)

WIKANA - Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów (34/2013)
Share
d24pex8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wikana SA (Emitent) informuje, o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), od spółki Dekra Holdings Limited dotyczącego przekroczenia w dniu 10 września 2013r. 14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wikana S.A., o następującej treści: " Uprzejmie informują, że w wyniku nabycia w transakcji pakietowej zrealizowanej na WGPW SA dnia 10.09.2013r. 1.111.000 akcji Wikana SA, udział Dekra Holdings Limited w ogólnej liczbie głosów na WZA Wikana SA przekroczył 14%. Przed w./w zmianą Dekra Holding Limited posiadała 23.070.015 szt. Akcji Wikana SA, co stanowiło 13,67% w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało prawo do 23.070.015 głosów na WZA które stanowiły 13,67% na WZA Wikana SA. Obecnie Dekra Holdings Limited posiada 24.181.015 akcji co stanowi 14,42% w kapitale
zakładowym Spółki oraz daje prawo do 24.181.015 głosów na WZA które stanowią 14,42% na WZA Wikana SA." Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) Prezes Zarządu Sylwester Bogacki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Szaliłow | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
81 444 64 80 81 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
d24pex8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2013-09-26 Krzysztof Szaliłow Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24pex8

Podziel się opinią

Share
d24pex8
d24pex8