Trwa ładowanie...
d4l0rp0

WIKANA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście ...

WIKANA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy. (3/2015)

Share
d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego pierwotnie do dnia 31 sierpnia 2014 roku, a następnie kolejno do dnia: 15 października 2014 r., 31 grudnia 2014 r., 31 stycznia 2015 r. i 28 lutego 2015 r., Emitent informował raportami przekazanymi do Kancelarii DIA-S odpowiednio w dniach: 17 czerwca 2014 r., 30 sierpnia 2014 r., 15 października 2014 r., 31 grudnia 2014 r. i 31 stycznia
2015 r. Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 17 czerwca 2014 r.: ?Działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 476), Zarząd Wikana S.A. (?Emitent?) informuje, że postanowił opóźnić do dnia 31 sierpnia 2014 r. wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2014
z dnia 6 maja 2014 r., zawartej przez jedną z jego spółek zależnych - Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER S.K.A. (?Spółka?) ze Strabag Sp. z o.o., przedmiotem której było: ? opracowanie projektu wykonawczego inwestycji, którą Zamawiający zamierza zrealizować na nieruchomości położonej w Piasecznie, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą (?Inwestycja?), w tym wykonanie optymalizacji projektu budowlanego; ? realizacja Inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa, polegającego na uzyskaniu przez Spółkę do dnia 16 czerwca 2014 r. środków niezbędnych do sfinansowania Inwestycji, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z pozyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynków znajdujących się na działce, na której miała być realizowana Inwestycja oraz decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z planowaną Inwestycją, konsekwencją czego jest rozpoczęcie przez Spółkę negocjacji z innymi podmiotami.
Przyczyną uzasadniającą opóźnienie jest fakt, iż przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie Umowy i podjęciu w konsekwencji negocjacji z innymi wykonawcami, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.? Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 30 sierpnia 2014 r.: ?Zarząd Wikana S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu
postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, iż z uwagi na trwające negocjacje, postanowił przedłużyć do dnia 15 października 2014 r. opóźnienie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (?Umowa?), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2014 z dnia 6 maja 2014 r. O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku do dnia 31 sierpnia 2014 roku Emitent informował raportem przekazanym do Kancelarii DIA-S w dniu 17 czerwca 2014 r. Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie Umowy i w konsekwencji podjęciu oraz prowadzeniu negocjacji z innymi wykonawcami, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Opóźnienie przekazania
informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.? Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 15 października 2014 r.: ?Zarząd Wikana S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, iż z uwagi na nadal toczące się negocjacje, postanowił przedłużyć do dnia 31 grudnia 2014 r. opóźnienie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy o
wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (?Umowa?), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2014 z dnia 6 maja 2014 r. O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku pierwotnie do dnia 31 sierpnia 2014 roku, a następnie do dnia 15 października 2014 r., Emitent informował raportami przekazanymi do Kancelarii DIA-S odpowiednio w dniach 17 czerwca 2014 r. i 30 sierpnia 2014 r. Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie Umowy i w konsekwencji podjęciu oraz prowadzeniu negocjacji z innymi wykonawcami, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.? Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 31 grudnia 2014 r.: ?Zarząd Wikana S.A. (Emitent),
działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, iż z uwagi na nadal toczące się negocjacje, postanowił przedłużyć do dnia 31 stycznia 2015 r. opóźnienie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (?Umowa?), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2014 z dnia 6 maja 2014 r. O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku pierwotnie do dnia 31 sierpnia 2014 roku, a następnie kolejno do
dnia 15 października 2014 r. i do dnia 31 grudnia 2014 r., Emitent informował raportami przekazanymi do Kancelarii DIA-S odpowiednio w dniach: 17 czerwca 2014 r., 30 sierpnia 2014 r. i 15 października 2014 r. Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie Umowy i w konsekwencji podjęciu oraz prowadzeniu negocjacji z innymi wykonawcami, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.? Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 31 stycznia 2015 r.: ?Zarząd Wikana S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?)
oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, iż postanowił przedłużyć do dnia 28 lutego 2015 r. opóźnienie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (?Umowa?), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2014 z dnia 6 maja 2014 r. O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku pierwotnie do dnia 31 sierpnia 2014 roku, a następnie kolejno do: 15 października 2014 r., 31 grudnia 2014 r. i 31 stycznia 2015 r., Emitent informował raportami przekazanymi do Kancelarii DIA-S odpowiednio w dniach: 17 czerwca 2014 r., 30 sierpnia 2014 r., 15 października 2014 r. i 31 grudnia 2014 r. Emitent podjął
decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości ww. informacji, ze względu na przedłużające się negocjacje, zmierzające do ostatecznego rozwiązania kwestii realizacji inwestycji w Piasecznie, w trakcie których obecnie brane są pod uwagę różne warianty realizacji tej inwestycji, nie tylko w oparciu o umowę o generalne wykonawstwo. Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie Umowy i w konsekwencji podjęciu oraz prowadzeniu dalszych negocjacji, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta. Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.? Emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości ww. informacji, ze względu na prowadzone z firmą Strabag Sp. z o.o. negocjacje w przedmiocie zmiany Umowy, umożliwiającej wspólną
realizację Inwestycji (w tym m.in. poprzez wydłużenie terminu zawieszającego wejście w życie Umowy), a także ze względu na rozpoczęcie równoległych negocjacji z innymi wykonawcami, w tym w dalszej kolejności zakładającymi ostateczne rozwiązanie kwestii realizacji Inwestycji nie tylko w oparciu o umowę o generalne wykonawstwo. W opinii Emitenta, który w opisywanym przypadku skorzystał z przysługującego mu prawa do opóźnienia przekazania informacji do wiadomości publicznej, wcześniejsze ujawnienie informacji o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie Umowy, przy jednoczesnym rozpoczęciu negocjacji, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji i przez to naruszyć słuszny interes Emitenta, na co Emitent zwracał uwagę w raportach przekazywanych do Kancelarii DIA-S. Emitent informuje, iż w wyniku prowadzonych rozmów, nie doszło do zmiany Umowy oraz podpisania umowy z innym wykonawcą, dlatego w toku prowadzonych negocjacji Spółka zdecydowała się na sprzedaż nieruchomości, na której
miała być realizowana Inwestycja. W tym celu Spółka w dniu 5 lutego 2015 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, o szczegółach której Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym. Mając na uwadze powyższe, tj. zakończenie prowadzonych negocjacji oraz ostateczne rozwiązania kwestii Inwestycji, Emitent uznał za celowe wcześniejsze ujawnienie informacji poufnej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Robert Pydzik Prezes Zarządu
2015-02-06 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

Podziel się opinią

Share
d4l0rp0
d4l0rp0