Trwa ładowanie...
d2l52hj
espi

WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej (21/2014)

WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej (21/2014)
Share
d2l52hj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarząd Wikana S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 kwietnia 2014 r. spółka zależna Emitenta: Wikana Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OMEGA S.K.A. ("Spółka") podpisała Aneks nr 1 do Umowy nr 1/2014 o wykonanie robót budowlanych z dnia 29 stycznia 2014 r. ("Umowa") zawartej z NORDON Sp. z o.o., przedmiotem której jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego B12, realizowanego w ramach kolejnego etapu inwestycji pod nazwą Miasteczko Wikana w Lublinie. Na podstawie przedmiotowego Aneksu wszelkie prawa i obowiązki Spółki wynikające z tytułu Umowy przejęła spółka zależna Emitenta: Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. 03 Miasteczko S.K.A. Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na jej wartość, która przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
d2l52hj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-04-10 Sylwester Bogacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l52hj

Podziel się opinią

Share
d2l52hj
d2l52hj