Trwa ładowanie...
d15nctw
d15nctw
espi

WIKANA - Zawarcie znaczącej umowy z Strabag Sp. z o.o. (25/2014)

WIKANA - Zawarcie znaczącej umowy z Strabag Sp. z o.o. (25/2014)
Share
d15nctw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Strabag Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 6 maja 2014 roku spółka zależna Emitenta, Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER S.K.A. (?Zamawiający?) zawarła ze spółką Strabag Sp. z o.o. (?Wykonawca?) umowę o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (?Umowa?), przedmiotem której jest: ? opracowanie projektu wykonawczego inwestycji, którą Zamawiający zamierza zrealizować na nieruchomości położonej w Piasecznie, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą (?Inwestycja?), w tym wykonanie optymalizacji projektu budowlanego; ? realizacja Inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa. W Umowie przyjęto, iż rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy, natomiast ich zakończenie - 10 lipca 2015 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 14 999 279,40 PLN netto. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych
dla tego typu umów. Umowa przewiduje kary umowne, których wysokość może przekroczyć równowartość kwoty 200 000 euro, według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, ale nie może przekroczyć 10% wartości Umowy. Warunkiem (zawieszającym) wejścia w życie Umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego do dnia 16 czerwca 2014 r. środków niezbędnych do sfinansowania Inwestycji. Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
d15nctw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-05-06 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15nctw

Podziel się opinią

Share
d15nctw
d15nctw