Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

WILBO - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015 (2/2015)

WILBO - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015 (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. RAPORTY KWARTALNE Raport za 1Q 2015 ? 07 maj 2015 Raport za 3Q 2015 ? 05 listopada 2015 RAPORT ROCZNY za 2014 rok - 19 marca 2015 RAPORT PÓŁROCZNY za pierwsze półrocze 2015 roku ? 27 sierpnia 2015 Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Spółka odstępuje od publikacji raportów za II oraz IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Bożena Serzycka Prezes Zarządu/Dyr. ds Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar