Wniosek o 500 zł na dziecko. Jak wygląda?

Wniosek o 500 zł na dziecko. Jak wygląda?
Shutterstock/Dina Uretski
Sebastian Ogórek

08.02.2016 09:18, aktual.: 08.02.2016 13:21

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt dokumentu, który złożyć będą musieli rodzice starający się o 500 zł na dziecko. Co trzeba będzie ujawnić?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek rano pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie programu Rodzina 500+. Zawiera między innymi dokumenty, jakie trzeba będzie złożyć w gminie, by móc otrzymać pieniądze od rządu. Wzór formularza nazwano "wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego". Wbrew zapowiedziom rządu dokument nie będzie taki prosty w uzupełnieniu.

Podzielono go na dwie części. Aby dostać 500 zł, w pierwszej kolejności należy wpisać dane osobowe rodzica (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo itp.). Można dopisać także numer telefonu.

W drugim rozdziale formularza wpisać trzeba dane dziecka lub dzieci, czyli ich imiona i nazwiska, numery PESEL, datę i miejsce narodzin, a także ich obywatelstwo i stan cywilny. To drugie jest o tyle ważne, że przepisy ustawy zabraniają pobierania świadczenia na dziecko poniżej 18 roku życia, które wyszło za mąż (po ukończeniu 16 lat za zgodą sądu ślub może wziąć w Polsce tylko dziewczyna).

We wzorze dodano, że jeśli dziecko nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, należy podać numer dokumentu tożsamości.

W trzecim rozdziale formularza podać trzeba będzie wszystkich pozostałych członków rodziny, a więc partnera lub małżonka oraz pełnoletnie rodzeństwo do osiągnięcia 25. roku życia. A w przypadku niepełnosprawnych dzieci (legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) także powyżej tej granicy wiekowej. Ministerstwo precyzuje, że nie można tu wpisywać dzieci pozostających pod opieką opiekuna prawnego (odebranych rodzicom), pozostających w związku małżeńskim oraz dzieci posiadających własne dzieci.
Jeśli rodzice chcą starać się o świadczenie na pierwsze dziecko muszą wpisać przy każdym członku rodziny odpowiedni dla nich urząd skarbowy.

W czwartym rozdziale formularza zaznaczyć trzeba będzie, gdzie opłacane są składki zdrowotne. Chodzi o sprecyzowanie, czy ubezpieczeni jesteśmy w ZUS, KRUS czy np. systemie wojskowym.

Piąty rozdział dotyczy tylko osób ubiegających się o pieniądze na pierwsze dziecko, czyli spełniających wymogi finansowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Rząd chcąc sprawdzić, czy możemy dostać świadczenie, pyta rodziców, ile alimentów zapłacili w ostatnim roku. Starając się o 500 zł na dziecko w 2016 roku, będziemy musieli podać dane za 2015 rok.

Jednak w kolejnych punktach formularza zaznaczyć można, że dochody wzrosły lub spadły i z tego powodu pieniądze nam się jednak należą. Chodzi o sytuacje, gdy np. straciliśmy pracę, zmniejszono nam alimenty albo skończył się zasiłek macierzyński.

Następny krok w formularzu, to oświadczenie, że rodzic wie, komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie. Tu trzeba będzie między innymi poinformować, czy dziecko nie mieszka poza Polską - w takim wypadku 500 zł bowiem nie przysługuje.

Dokument przypomina także rodzicom, że w przypadku zmiany stanu finansowego czy miejsca zamieszkania i niepoinformowania o tym urzędu, pobrane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. Z kolei złożenie fałszywych oświadczeń grozić może odpowiedzialnością karną.

Poza dwoma częściami formularza osoby chcące otrzymać pieniądze także na pierwsze dziecko muszą złożyć oświadczenie o dochodach. Co trzeba będzie do niego wpisać? Tylko i wyłącznie dochody jakich nie mamy wpisanych do rocznego rozliczenia podatkowego.

Dane z urzędów skarbowych gminy ściągną sobie same. W oświadczeniu o dochodach podać trzeba więc np. ile wyniosły dochody z gospodarstwa rolnego, renty, emerytury i zasiłki kombatanckie, pieniądze zarobione poza Polską, alimenty, diety, ekwiwalenty za deputaty węglowe, pomoc socjalna, stypendia (studenckie, doktoranckie, sportowe, szkolne).

Osobne dokumenty złożyć będą musieli także rolnicy (oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego) oraz rozliczający się zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (640)
Zobacz także