Trwa ładowanie...
d3c9n6c

Woj. śląskie i małopolskie razem m.in. ws. Kontraktów Terytorialnych

Samorządy woj. śląskiego i małopolskiego zamierzają nadal współpracować na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć uzgodnionych z rządem m.in. w Kontraktach Terytorialnych czy programie Śląsk 2.0 - zapowiedzieli w poniedziałek marszałkowie obu regionów.

Share
d3c9n6c

Obradując tego dnia wspólnie w Katowicach sejmiki woj. śląskiego i małopolskiego podsumowały pierwsze dwa lata realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej, która formalizuje współpracę obu województw.

Pracując nad wspólnym programem rozwoju najpierw w kwietniu 2013 r. oba samorządy przyjęły "Strategię dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Woj. Małopolskiego i Śląskiego do roku 2020". Na podstawie tego dokumentu opracowano krajową "Strategię Rozwoju Polski Południowej". Rząd przyjął ją w styczniu 2014 r. jako tzw. strategię ponadregionalną. Był to pierwszy w Polsce taki dokument rządowy - zainicjowany oddolnie, w województwach.

Uzgadniając ten dokument samorządowcy akcentowali, że nie zmierza on do łączenia województw; nie zagraża ich tożsamości czy odrębności. Wskazywali na korzyści płynące np. z projektów, które dzięki strategii mają zyskiwać większe szanse na realizację - od połączeń drogowych i kolejowych, po przedsięwzięcia naukowe, środowiskowe czy turystyczne.

Podczas briefingu po poniedziałkowych obradach sejmików marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa (PO) za dotychczasowe sukcesy współpracy uznał m.in. samo stworzenie wspólnej strategii, a także jej wpływ na zawartość późniejszych dokumentów, jak przyjęty w ub. roku przez rząd "Śląsk 2.0. Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej".

d3c9n6c

"To program rządowy, tam są zapisane konkretne inwestycje. Nikt go do tej pory nie odwołał. Jest tam komitet, który powinien monitorować jego realizację. Ten rząd funkcjonuje stosunkowo krótko, więc trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski. Mamy nadzieję, że wszystkie rzeczy, które były zaczęte w poprzedniej kadencji, będą kontynuowane" - zaznaczył Saługa.

Przypomniał, że oba regiony szczególnie głośno domagają się budowy - praktycznie wzdłuż swojej granicy - ekspresowej trasy S1 łączącej Mysłowice z Bielskiem-Białą. "Udało się wspólnie uzgodnić ostatecznie przebieg tej drogi. Teraz będziemy czekali na zapisanie odpowiednich kwot w planach GDDKiA. Na dzisiaj ta droga jest przewidziana do realizacji - termin trochę odległy, ale trzeba ją przygotować, zrobić dokumentację i rzeczy potrzebne, aby budowę zacząć" - mówił.

Saługa podkreślił też, że obu regionom "sen spędza z powiek" kolej. "Dzisiaj na sesji to mocno wybrzmiało" - zaznaczył marszałek zapowiadając "mocne monitorowanie" trwającej od 2011 r. modernizacji głównej trasy E30 Katowice-Kraków (prace rozpoczęte w 2011 r. miały zakończyć się w czerwcu 2014 r.; według obecnych planów PKP PLK - potrwają do połowy 2019 r.).

Marszałek woj. małopolskiego Jacek Krupa (PO) przypomniał, że z tego regionu pochodzą obecni "prominentni politycy", znający regionalne problemy. "W związku z tym liczymy, że podpisane przez woj. śląskie i woj. małopolskie Kontrakty Terytorialne zostaną zrealizowane przynajmniej w tym zakresie, w jakim zostały wynegocjowane i podpisane" - podkreślił.

d3c9n6c

Odpowiadając na pytanie o środki na wspólne projekty województw Saługa m.in. przytoczył wartości obu Kontraktów Terytorialnych - dla woj. śląskiego to 41 mld zł, dla woj. małopolskiego - 37 mld zł. "To gigantyczne środki gwarantowane przez polski rząd na inwestycje w naszych obszarach plus nasze projekty w ramach naszych Regionalnych Programów Operacyjnych" - wyjaśnił marszałek woj. śląskiego.

"Będziemy korelować własne polityki, aby na południe, do regionu południowego płynęły środki nie tylko budżetowe, nie tylko z naszych programów operacyjnych, ale również te środki unijne, które są w dyspozycji państwa" - uściślił Krupa.

Marszałek woj. małopolskiego przypomniał, że pośrednim efektem strategii stało się stworzenie takich mechanizmów przydziału środków unijnych dla obu regionów, że osiągnęły one "znakomity poziom". "Są najwyższe w kraju, co pozwala nam uruchomić programy działając wspólnie w kierunku budowania gospodarki opartej na wiedzy, na innowacjach" - podkreślił Krupa.

Pytany o efekty współpracy wykraczające poza działalność samorządów województw Saługa ocenił, że "zaczyna się" coś w tej kwestii dziać. Jak mówił, współpracę nawiązało już kilkanaście samorządów lokalnych po obu stronach granicy regionów. "Efektem będą wspólne projekty. Nasze Regionalne Programy Operacyjne zostały tak zaprojektowane, że wspólne, pograniczne projekty, będą znacznie wyżej punktowane. Ogłaszamy konkursy i czekamy" - wskazał.

d3c9n6c

Wśród źródeł finansowania Strategii Rozwoju Polski Południowej wskazano: krajowe i regionalne programy operacyjne (na lata 2014-2020), programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju. Już w poprzednich latach oba samorządy szacowały, że dzięki sformalizowanej w Strategii współpracy zyskały ok. 800 mln euro, które znalazły się dodatkowo w ich regionalnych programach operacyjnych.

d3c9n6c

Podziel się opinią

Share
d3c9n6c
d3c9n6c